Vol 21, No 1(40) (2009)

Spis treści

Artykuły

Krytyka edukacji pragmatycznej w polskiej publicystyce konserwatywnej PDF
Tomasz Tokarz 5-16
Młodzież wobec ideologii merytokracji – pozytywna socjalizacja oszukanego pokolenia PDF
Piotr Stańczyk 17–38
System oceny jakości w bułgarskim szkolnictwie wyższym – trzy etapy zmiany PDF
Magdalena Dybaś-Błajet 39–52
Dzieci wobec stereotypów płci PDF
Joanna Maria Garbula 53–69
Analiza wpływu stereotypu płci w obszarze emocji na edukację emocjonalną PDF
Aleksandra Jasielska 71–87
Lingwistyczne teorie Noama Chomsky’ego w zastosowaniach komputerowych w pedagogice PDF
Kazimierz Wieczorkowski 89–104
Uczeń podczas lekcji wychowania fizycznego – zachowania utrudniające pracę nauczyciela PDF
Maria Brudnik 105–121
Dzieci nieakceptowane w klasie szkolnej – analiza badań przeprowadzonych wśród uczniów klas gimnazjalnych PDF
Małgorzata Przybysz-Zaremba, Ewelina Smogorzewska 123–140

Recenzje

Teresa Hejnicka-Bezwińska, Pedagogika ogólna, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, ss. 526 PDF
Dariusz Stępkowski 141–149
Klaus Mainzer, Poznawanie złożoności. Obliczeniowa dynamika materii umysłu i ludzkości, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007, ss. 532 PDF
Kazimierz Wieczorkowski 150–156

Sprawozdania

Spektakl publicznego dialogu Sprawozdanie z debaty nad książką Elżbiety Matyni pt. Demokracja performatywna PDF
Karol Maluchnik, Tomasz Ryś 157–162


Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.

Licencja Creative Commons
Forum Oświatowe jest wydawane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

ISSN 0867-0323 ISSN (online) 2450-3452