Analiza wpływu stereotypu płci w obszarze emocji na edukację emocjonalną

Aleksandra Jasielska

Bibliografia


Averill, J. R. (1999). Creativity in the Domain of Emotion. W: T. Dalgleish, M. Power (red.), Handbook of Cognition and Emotion (s. 765-782). London: John Wiley & Sons Ltd.

Averill, J. R. (1990). Inner feeling, works of the flesh, the beast within, diseases of the mind, driving force, and putting on a show: six metaphors of emotion and their theoretical extensions. W: D. E. Leary, M. G. Ash, W. R. Woodward (red.), Metaphors in the History of Psychology (s. 104-132). Cambridge: Cambridge University Press.

Brinbaum, D. W., Nosanchuk, T. A., Croll, W. L. (1980). Children’s stereotypes about sex differences in emotionality stereotypes. Sex Roles, 10, 505-511.

Brzezińska, A. (2000). Psychologia wychowania. W: J. Strelau (red.), Psychologia: podręcznik akademicki (s. 224—257). Gdańsk: GWP.

Brzezińska, A. (1994). Czym może być aktywne uczestnictwo ucznia i nauczyciela? W: G. Lutomski (red.), Uczyć inaczej (s. 31–40). Poznań: Wydawnitwo Fundacji Humaniora.

Brody, L. R., Hall, J.A. (2005). Płeć, emocja i ekspresja. W: M. Lewis, J. M. Haviland-Jones (red.), Psychologia emocji (s. 431–445). Gdańsk: GWP.

CASEL- The Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning. (2002). Safe and Sound. An Educational Leader’s Guide to Evidence-Based Social and Emotional Learning Programs. Chicago: University of Illinois, Chicago.

Denham, S., Weissberg, R. (2003). Social-Emotional Learning in Early Childhood: What We Know and Where to Go From Here. W: M. Bloom, T. R. Gullotta (red.), A blueprint for the promotion of prosocial behavior in early childhood (s. 120). New York: Kluwer/Academic Publishers.

Eagly, A. H., Wood, W. (1999). The Origins of Sex Differences in Human Behavior: Evolved Dispositions versus Social Roles. American Psychologist, 54, 408-423.

Fagot, B. I., Leinbach, M. D. (1993). Gender-role discrimination in young children: From discrimination to labeling. Developmental Review, 13, 205-202.

Gottman, J. M., Katz, L. F., Hooven, C. (1996). Parental meta-emotion Philosophy and the Emoional Life of Families: theoretical Models and Preliminary Data. Journal of Family Psychology, 10, 243-268.

Grant- Grant Cinsortium on the School-Based Promotion of Social Competence. (1997). Curriculum Content for Ehancing Social and Emotional Functioning. Adressing Barriers to Learning, 2, 1-2.

Hooven, C., Gottman, J. M., Katz, L. F. (1995). Parental Meta-emotion Structure Predicts Family and Child Outcomes. Cognition and Emotion, 9, 229-264.

Jasielska, A. (2000). Mama i tata inteligentni emocjonalnie. Edukacja i Dialog, 117, 11–14.

Jasielska, A. (2002). Emocje a pleć: analiza w kontekście twórczości emocjonalnej. W: A. Hulewska, A. Jasielska, M. Ziarko (red.), Inerdyscyplinarne studia nad Płcią: od polaryzacji płciowej ku depolaryzacji rodzajowej (s. 81-98). Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.

Jasielska, A. (2004). Ekspresja emocji w dziełach sztuki oraz emocjonalna impreja odbiorcy w perspektywie psychologicznej. W: K. Kaliszewska, O. Sakson-Obada, M. Zielona-Jenek, J. Zinczuk (red.), Emocja – subiektywne doświadczenie czy zdarzenie intrpersonalne? (s. 96–130). Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

Jasielska, A., Leopold, M. (2000). Kompetencja a inteligencja emocjonalna- pojęcia tożsame czy różne? Forum Oświatowe, 23, 5–32.

Jaworski, M. (1998). Polska adaptacja Skali Potrzeby Domknięcia Poznawczego. Przegląd Psychologiczny, 41, 151-163.

Koveces, Z. (2000). Metaphor and emotion: language, culture and body in human feeling. Cambridge: Cambridge University Press.

Kruglanski, A. W., Webster, D. M. (1996). Motivated closing of the mind: „seizing” and „freezing”. Psychological Review, 103, 263-283.

Lane, R., Schwartz, G. (1987). Levels of emotional awareness: A cognitive- development theory and its application to psychopatholory. American Journal of Psychiatry, 54, 309-313.

Levant R. F. (2006). Men and emotions: a psychoeducational approach. Pobrane z: http://www.pacificinstitute-europe.org.

Lott, B., Maluso, D. (1993). The social learning of gender. W: A. E. Beall, R. J. Sternberg (red.), The psychology of gender (s. 99–123). New York: Guilford Press.

Mandal, E. (2003). Kobiecość i męskość. Warszawa: Wydawnictwo Żak.

Matczak, A. (2005). Inteligencja emocjonalna – pomiar i uwarunkowania: wystąpienie wygłoszone na XXXIII Zjeździe Naukowym Polskigo Towarzystwa Psychologicznego w Krakowie.

Mayer, J. D., Salovey, P. (1999). Czym jest inteligencja emocjonalna? W: P. Salowey, D. J. Sluyter (red.), Rozwój emocjonalny a inteligencja emocjonalna. Problemy edukacyjne (s. 23-69). Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

Molicka, M. (2003). Bajki terapeutyczne. Poznań: Media Rodzina.

Oatley, K., Jenkins, J. M. (2003). Zrozumieć emocje. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Orzechowski, J., Śmieja, M. (2005). Testowy pomiar inteligencji emocjonalnej – ocena trafności testu KREQ. Referat wygłoszony na XXXIII Zjeździe Naukowym Polskigo Towarzystwa Psychologicznego w Krakowie.

Parkinson, B. (1995). Ideas and realites of emotion. London: Routledge.

Rowling, J. K. (2004). Harry Potter i Zakon Feniksa. Poznań: Media Rodzina.

Ruble, T. L. (1983). Sex stereotyopes: Issues of change in the 1970s. Sex Roles, 36, 235-258.

Saami, C. (1999). The development of emotional competence. New York: Guilford Press.

Shapiro, L. E. (1999). Jak wychować dziecko o wysokim EQ1 Warszawa: Prószyński i S-ka.

Stein, N. L., Trabasso, T., Liwag, M. D. (2005). Rozumienie emocji w teorii oceny- implikacje dla rozwoju i uczenia się. W: Lewis M., Haviland-Jones J. M. (red.), Psychologia emocji (s. 550–575). Gdańsk: GWP.

Szczygieł, D. (2002). Złożoność reprezentacji emocji: różnice między płciami. Gdańsk, niepublikowana praca doktorska.

Tan, E. S. (2005). Emocje a sztuka i humanistyka. W: Lewis M., Haviland-Jones J. M. (red.), Psychologia emocji (s. 160–182). Gdańsk: GWP.

Williams, J., Bennet, S. M. (1975). The definition of sex steretypes via adjective chec list. Sex Roles, 1, 327-337.

Wilson, D. B., Gottfredson, D. C., Najaka, S. S. (2001). School-Based Prevention of Problem Behaviors: A Meta-Analysis. Journal of Quantitative Criminology, 17, 247-272.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.

Licencja Creative Commons
Forum Oświatowe jest wydawane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

ISSN 0867-0323 ISSN (online) 2450-3452