Vol 23, No 2(45) (2011)

Pod redakcją Henryki Kwiatkowskiej i Zbigniewa Kwiecińskiego.

Spis treści

Artykuły

Przesłanie „Pedagogii uciśnionych” Paula Freire PDF
Hanna Kostyło 7-26
Pedagogiczne teorie i feministyczne rewizje – John Dewey, Paulo Freire PDF
Lucyna Kopciewicz 27-39
Mariaż codzienności z niecodziennością. W kręgu definicyjnych ujęć PDF
Wiesława Martyniuk 41-55
Diagnostyka edukacyjna „w” i „wobec”szkolnej rzeczywistości PDF
Maria Groenwald 57-76
Rodzina z równoległymi karierami zawodowymi rodziców (dual-career family) jako przykład rodziny partnerskiej PDF
Joanna Ostrouch-Kamińska 77-92
Książka obrazkowa o edukacji seksualnej dla dzieci jako medium kulturowe i polityczne PDF
Małgorzata Cackowska 93-110
Kształcenie nauczycieli w Szwajcarii – reforma i aktualna sytuacja PDF
Barbara Wiśniewska-Paź 111-121
Peryferie europejskiego szkolnictwa wyższego PDF
Magdalena Dybaś 123-134
Alva i Anders idą do szkoły czyli mobbingi programy antymobbingowe w Szwecji PDF
Daria Rybka-Koch 135-155
Inteligencja emocjonalna i kompetencje społeczne a zachowania agresywne młodzieży gimnazjalnej PDF
Katarzyna Łagocka 157-169
Polityka religijności w epoce instant PDF
Jarosław Marzec 171-188
Pedagogiczne kontrowersje wokół prawa wyznaniowego w Polsce – przypadek katechezy szkolnej PDF
Piotr Stańczyk 189-205

Recenzje

Młodzież wobec demokracji (Anna Zielińska, Nastoletni uczniowie o demokracji. Uwarunkowania społeczno-demograficzne i edukacyjne poglądów młodzieży, Wyd. UW, Warszawa 2008, ss. 274) PDF
Monika Kwiecińska-Zdrenka 207-213
Jaka przyszłość? (Rafał Włodarczyk, Levinas. W stronę pedagogiki azylu, Wyd. UW, Warszawa 2009, ss. 360) PDF
Izabela Kiwak 214-221

Sprawozdania

Szekspirowskie pytania w polskim wydaniu, Sprawozdanie z XIV Zjazdu Socjologicznego (Kraków, 8–11 września 2010 roku) PDF
Anna Maria Kola 223-231


Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.

Licencja Creative Commons
Forum Oświatowe jest wydawane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

ISSN 0867-0323 ISSN (online) 2450-3452