Vol 25, No 3(50) (2013)

Edukacja dla zmiany. Kryzysy, diagnozy, działania

Pod redakcją Hany Cervinkovej, Marii Mendel, Mirosławy Nowak-Dziemianowicz i Tomasza Szkudlarka.

Publikacja finansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, decyzją nr 203549/E-680/S/2013 z dnia 27 lutego 2013, przyznanych jako dotacja podmiotowa na utrzymanie potencjału badawczego w 2013 roku.

Spis treści

Od redakcji PDF
  9

Studia i rozprawy

Kryzys jako dyskurs i narracja. Konteksty edukacyjne PDF
Maria Mendel, Tomasz Szkudlarek 13-34
Narracyjne możliwości pedagogiki a kryzys kultury i wychowania PDF
Mirosława Nowak-Dziemianowicz 35-60

Z badań

„Dlaczego?” zamiast „Czy?”. Polityka edukacyjna wobec nierówności – problem uzasadnienia PDF
Agnieszka Dziemianowicz-Bąk 63-78
Bajkowy marketing niszowy. Neoliberalne zawłaszczenie edukacji przedszkolnej PDF
Urszula Dzikiewicz-Gazda 79-91
Konstruowanie znaczeń coming out w prywatnej i publicznej przestrzeni doświadczeń homoseksualnych mężczyzn PDF
Lucyna Kopciewicz, Marcin Welenc 93-114

Z praktyki

Krytyczne badania w działaniu z młodzieżą miejską: badanie rzeczywistości społecznej przez matematykę PDF (English)
Eric Gutstein 117-126
Badania uczestniczące z rodzicami i lokalnymi społecznościami: przeciw rasizmowi i prywatyzowaniu edukacji PDF (English)
Pauline Lipman 127-136
Europejskie inicjatywy doskonalenia kompetencji badawczych nauczycieli. Doświadczenie z realizacji projektu EDiTE PDF (English)
Rozalia Małgorzata Ligus 137-149

Opinie

Kryzysy w edukacji. Refleksja nad splotem edukacji z ekonomią i polityką PDF (English) PDF
Jeffrey Goldfarb 153-161(en); 163-171(pl)

Sprawozdania

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Edukacja w czasach kryzysów: reprodukcja, opór, zmiana”. Wrocław 16-17 kwietnia 2013 r. PDF
Paweł Rudnicki 175-177
Sprawozdanie z II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Współczesne Problemy Nauki i Szkolnictwa Wyższego”. Toruń 16–17 września 2013 r. PDF
Arleta Klaudia Hrehorowicz 179-182
VII Augustowskie Spotkanie Naukowe „Edukacja w dialogu i perspektywie (prezentacje – polemiki – propozycje)”. Augustów 9-11 września 2013 r. PDF
Tomasz Prymak 183-186
Sprawozdanie z Konferencji „Edu Trendy 2013. Wiedza. Integracja. Praktyka”. Warszawa, 26-27 września 2013 r. PDF
Konrad Konkol 187-190

Recenzje

Recenzja książki Bogusława Śliwerskiego, Diagnoza uspołecznienia publicznego szkolnictwa III RP w gorsecie centralizmu. Kraków: Impuls, 2013, ss. 348 PDF
Sebastian Taboł 193-197
Recenzja książki Romualda Grzybowskiego, Polityczne priorytety i elementy codzienności socjalistycznej szkoły. Wybór tekstów poświęconych dziedzictwu edukacyjnemu PRL-u. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012, ss. 332 PDF
Antoni Smołalski 199-202
Recenzja książki "Edukacyjne badania w działaniu", pod redakcją naukową Hany Červinkovej i Bogusławy Doroty Gołębniak. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2013, ss. 370 PDF
Dariusz Kubinowski 203-209


Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.

Licencja Creative Commons
Forum Oświatowe jest wydawane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

ISSN 0867-0323 ISSN (online) 2450-3452