Bajkowy marketing niszowy. Neoliberalne zawłaszczenie edukacji przedszkolnej

Urszula Dzikiewicz-Gazda

Abstrakt


W artykule autorka opisuje konkretne mechanizmy neoliberalizacji edukacji przedszkolnej w Polsce na przykładzie etnograficznej analizy przedstawienia teatralnego - punktu kulminacyjnego wrocławskiego projektu edukacyjnego „Przedsiębiorczy Przedszkolak”. Dowodzi, jak neoliberalna ideologia w oparciu o strategię marketingu niszowego uwzględnia specyfikę grup konsumenckich kierując doń ściśle wyspecjalizowane marketingowe przekazy i jak pod ukryciem bajki - podsuwa dzieciom pożądane wzorce zachowań.


Słowa kluczowe


bajka; edukacja przedszkolna; marketing niszowy; neoliberalizacja; przedsiębiorczość; Wrocław

Bibliografia


Bauman, Z. (2012). O edukacji. Rozmowy z Riccardo Mazzeo. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

Brun, B. (1995). Język symboli w baśniach. W: B. Brun, E. W. Pedersen, M. Runberg (red.), Symbole duszy. Warszawa: Wydawnictwo Psychologia Medyczna, Jacek Santorski & CO.

Červinková, H. (2013). Przywracając pamięć miastu: z antropologiczno-pedagogicznych badań w działaniu. W: H. Červinková, B. D. Gołębniak (red.), Edukacyjne badania w działaniu (s. 205–227). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Dunaj, B. (2001). Słownik współczesnego języka polskiego. Warszawa: Wydawnictwo Wilga.

Dunn, E. (2008). Prywatyzując Polskę: o bobofrutach, wielkim biznesie i restrukturyzacji pracy. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Dzikiewicz-Gazda, U. (2012). Społeczno-ideologiczne konteksty uwikłania edukacji przedszkolnej. Forum Oświatowe, 2(47), 167–174. Pobrane z: http://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/19

Iwanowska, J., Kondracka-Szala, M., Stawowczyk-Płaza, A., Szymczuk, M. (2010). Przedsiębiorczy Przedszkolak: konspekty zajęć. Wrocław: Urząd Miejski Wrocławia, Biuro Rozwoju Gospodarczego i Wydział Edukacji. Pobrane 31 października 2012, z: http://www.umwd.dolnyslask.pl/fileadmin/user_upload/Gospodarka/Akademia_Przedszkola/Przedsiebiorczy_przedszkolak_-_konspekty.pdf

Krzyżanowski, J. (2005). Bajki wam niosę, posłuchajcie dzieci. W: E. Konieczna, Baśń w literaturze i filmie. Kraków: Universitas.

Lipman, P. (2010). Etnografia edukacyjna i polityka globalizacji, wojny i oporu. W: H. Červinková, B. D. Gołębniak (red.), Badania w działaniu. Pedagogika i antropologia zaangażowane. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

Potulicka, E., Rutkowiak, J. (2010). Neoliberalne uwikłania edukacji. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Rudnicki, P. (2012). Edukacja w warunkach polskiego neoliberalizmu – refleksje okołopedagogiczne. W: P. Żuk (red.), Wiedza – Ideologia – Władza. O społecznej funkcji uniwersytetu i społeczeństwie i rynkowym. Warszawa: Scholar.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.

Licencja Creative Commons
Forum Oświatowe jest wydawane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

ISSN 0867-0323 ISSN (online) 2450-3452