Vol 24, No 2(47) (2012)

Spis treści

Od redakcji PDF PDF (English)
  9-10(pl); 11-12(en)

Studia i rozprawy

Rekonstrukcjonizm społeczny: wzajemność oddziaływań kultury i edukacji PDF HTML
Hanna Kostyło 15-32
Poprawność polityczna wobec systemu oświaty – wybrane przykłady i konsekwencje PDF HTML
Marcin Rojek 33-47
Koncepcja terapii kulturowej George’a Spindlera oraz jej zastosowanie we współczesnej edukacji PDF (English) HTML (English)
Iryna Labatiuk 49-60
Duchowość, tożsamość i edukacja PDF HTML
Jarosław Marzec 61-78

Z badań

Akt kulturowego upośredniania w zabawie dzieci PDF (English) PDF HTML HTML (English)
Milda Brėdikytė 81-100(en); 101-122(pl)
Doskonalenie zawodowe nauczycieli – kategorie, kompetencje, praktyka PDF HTML
Grażyna Kosiba 123-138
Skala Przekonań Zawodowych Nauczycieli Wychowania Fizycznego PDF HTML
Maria Brudnik-Dąbrowska 139-164

Z praktyki

Społeczno-ideologiczne konteksty uwikłania edukacji przedszkolnej PDF HTML
Urszula Dzikiewicz-Gazda 167-174
Autoetnografia jako możliwa metoda badawcza PDF (English) HTML (English)
Patrycja Polczyk 175-182
Autorefleksja nad kulturą organizacji w procesie uczenia się nauczycieli PDF HTML
Krzysztof Jaworski 183-191

Sprawozdania

Partycypacja i edukacja – badania w działaniu jako edukacja obywatelska PDF (English) HTML (English)
Hana Cervinkova 195-196
Transdyscyplinarne Seminarium Badań Jakościowych PDF (English) HTML (English)
Joanna Ostrouch-Kamińska 197-198
XXI Democracy and Diversity Institute, Wrocław, 9-25 lipca 2012 r. PDF HTML
Anna Jakubowska 199-200
XXVI Letnia Szkoła Młodych Pedagogów, Supraśl 17 – 22 września 2012 r. PDF HTML
Anna Jakubowska, Izabela Serafin, Monika Taras 201-204

Recenzje

Relacje, etyczność, polityka edukacyjna: wrażliwe punkty współczesnej pedagogiki (Na podstawie doniesień z obszaru hiszpańskiego oraz iberoamerykańskiego, Estudios sobre Educación, nr 17, grudzień 2009) PDF HTML
Katarzyna Szymala 207-212


Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.

Licencja Creative Commons
Forum Oświatowe jest wydawane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

ISSN 0867-0323 ISSN (online) 2450-3452