Rekonstrukcjonizm społeczny: wzajemność oddziaływań kultury i edukacji

Hanna Kostyło

Abstrakt


To, że kultura wpływa na konceptualny i praktyczny wymiar edukacji, nie budzi wątpliwości. Kiedy jednak stwierdzimy, że to oddziaływanie jest wzajemne, to znaczy edukacja wpływa na kulturę, to wyrazimy pogląd oryginalny i kontrowersyjny. Uznamy, że edukacja jest siłą, która może zmieniać społeczeństwo. Taki pogląd przez wiele lat wyrażał Theodore Brameld, twórca rekonstrukcjonistycznej filozofii edukacji. Według niego każda teoria i praktyka edukacji oddziałuje efektywnie na kulturę, zmienia ją i rekonstruuje. W niniejszym tekście przedstawiam założenia rekonstrukcjonizmu społecznego w rozumieniu Theodore’a Bramelda. Punktem wyjścia dla moich rozważań są przedstawione zwięźle trzy inne filozofie edukacji wyróżnione przez Bramelda: perenializm, esencjalizm i progresywizm. W zakończeniu wskazuję, jak każda z filozofii edukacji odnosi się do zmiany społecznej. Terminy społeczeństwo i kultura są używane w tekście zamiennie.

Słowa kluczowe


edukacja; esencjalizm; kultura; perenializm; progresywizm, rekonstrukcjonizm; Theodore Brameld

Bibliografia


Brameld, T. (1952). Ends and Means in Education: A Midcentury Appraisal. New York, ny, London: Harper & Brothers Publishers.

Brameld, T. (1955a). The Meeting of Educational and Anthropological Theory, W: Spindler, G. D., (Red.) Educationa and Anthropology. Stanford: Stanford University Press.

Brameld, T. (1955b). Philosophies of Education in Cultural Perspective. New York, NY: Holt, Rinahart and Winston, Inc.

Brameld, T. (1956). Towards a Reconstructed Philosophy of Education. New York, NY: The Dryden Press Publishers.

Brameld, T. (1957). Cultural Foundations of Education. An Interdisciplinary Exploration. New York, NY: Harper & Brothers Publishers.

Brameld, T. (1965a). Education for the Emerging Age. Newer Ends and Stronger Means. New York, NY: Harper & Row Publishers.

Brameld, T. (1965b). The Use of Explosive Ideas in Education: Culture, Class and Evolution. Pittsburgh, PA: University of Pittsburgh Press.

Brameld, T. (1970). The Climactic Decades. Mandate to Education. New York, NY: Praeger Publishers.

Brameld, T. (1971). Patterns of Educational Philosophy. New York, NY: Holt, Rinahart and Winston, Inc.

Brameld, T. (1974). Culturology as the Search for Convergence. W: P. A. Bertocci (Red.), Mid-twentieth Century American Philosophy: Personal Statements. New York, NY: Humanities Press.

Brameld, T. (1976). The Teacher as World Citizen. Palm Springs, CA: etc Publications.

Brameld, T. (2000). Education as Power. San Francisco, CA: Caddo Gap Press.

Dewey, J. (1939). Freedom and Culture. Liberalism and Social Action. Philosophy and Civilization. New York, NY: Putnam’s Sons.

Gutek, G. (1970). The Educational Theory George S. Counts. Ohio: Ohio State University Press. Roberts, S. i Bussler, D. (Red.). (1997). Introducing Educational Reconstruction. The Philosophy and Practice of Transforming Society through Education. San Francisco, CA: Caddo Gap Press.

Rugg, H. (1947). Foundations for American Education. New York, NY: World Book Company, Yonkers-on-Hudson.

Spindler, G. i Spindler, L. (Red.), (1994). Pathways to Cultural Awarness: Cultural Therapy with Teachers and Student. Thousand Oaks, CA: Corwin Press Inc.

Stanley, W. B. (1992). Curriculum for Utopia. New York, NY: State University of New York Press.

Stone, F. A. (2003). Theodore Brameld’s Educational Reconstruction: An Intellectual Biography. San Francisco, CA: Caddo Gap Press.

Teitelbaum, K. i Reese, W. J. (1983). American Socialist Pedagogy and Experimentation in the Progressive Era: The Socialist Sunday School. History of Education Quarterly, 23(4), 429-455.

Zielińska-Kostyło, H. (2005). Rekonstrukcjonistyczne koncepcje zmiany społecznej poprzez edukację. Antropologia pedagogiczna T. Bramelda. Toruń: Wydawnictwo umk.

Zielińska-Kostyło, H. (2008). Co oferuje nam edukacja w czasie permanentnego kryzysu kultury? W: H. Rusek, A. Górniok-Naglik i J. Oleksy (Red.), Oświata w otoczeniu burzliwym. Migotliwe konteksty i perspektywy rozwoju współczesnej edukacji (s. 103-124). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.


Pełny tekst: PDF HTML

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.

Licencja Creative Commons
Forum Oświatowe jest wydawane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

ISSN 0867-0323 ISSN (online) 2450-3452