Treść głównego artykułu

Abstrakt

W artykule zaprezentowana jest sytuacja polskich dzieci ulicy oraz ich prawa. Opiera się na badaniach naukowych przeprowadzonych w ramach pracy doktorskiej, które trwały w latach 2009–2012. Pomimo odległej daty projektu badawczego, zjawisko dzieci ulicy jest nadal aktualne, co więcej skala tego problemu społecznego narasta. Dlatego tak ważne jest poznanie sytuacji dzieci ulicy oraz wypracowywanie metod pomocy materialnej dla nich oraz udzielanie im wsparcia emocjonalnego. Sytuacja dzieci ulicy jest zaprezentowana w tym artykule w odniesieniu do praw dzieci. Takie ukazanie tego zjawiska może pomóc pedagogom, pracownikom socjalnym i nauczycielom pracować z dziećmi ulicy. Wskazuje drogę towarzyszenia im. Materiał badawczy został opracowany w oparciu o metodę dokumentarną, która zawiera w sobie obserwację uczestniczącą, dyskusję grupową oraz reportaże zdjęciowe. Takie zestawienie metod pozwoliło badaczkom pozwolić dzieciom udokumentować ich życie, zbliżyć się do nich i spróbować zrozumieć ich wybory.

Słowa kluczowe

dzieci ulicy prawa dzieci badania z dziećmi metoda dokumentarna Polska

Szczegóły artykułu

Biogram autora

Izabela Seredocha, Elbląg University of Humanities and Economy

dr nauk ekonomicznych
Jak cytować
Zdanowicz-Kucharczyk, K., & Seredocha, I. (2016). Prawa dzieci ulicy w Polsce. Forum Oświatowe, 28(2(56), 281–298. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/406

Referencje

 1. Act on Family Support and Foster Care. (2011, June 9).
 2. Act on the Education System. (1991, September 7).
 3. Act on Ombudsman for Children. (2000, January 6).
 4. Act on Taking Care of Children Below 3 Years Old. (2011, February 4).
 5. Alderson, P. (2008). Young Children`s Rights Exploring Beliefs, Principles and Practice. London: Jessica Kingsley Publishers.
 6. Alderson, P. (2000). Children as Researchers: The Effects of Participation Rights on Research Methodology In P. Christensen, & A. James (Eds.), Research With Children: Perspectives and Practices (pp. 241–275). London: Falmer Press.
 7. Alderson, P., & Goodey, C. (1996). Research with Disabled Children: How Useful Is Child-Centred Ethics? Children and Society, 10, 106–116.
 8. Altanis, P., & Goddard, J. (2003). Street Children in Contemporary Greece. Children and Society, 18, 299–311.
 9. Aptekar, L., & Stoecklin, D. (2014). Street \Children and HomelessYouth: A Cross-Cultural Perspective. New York, NY: Springer.
 10. Bauman, Z. (1996). Etyka ponowoczesna. Warszawa: PWN.
 11. Bauman, Z. (2000). Ponowoczeność jako źródło cierpień. Warszawa: Sic!
 12. Benjamin, W. (1963). Das Kunstwerk im zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit: drei studien zu kunstsoziologie. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
 13. Benjamin, W. (1991). Bild och dialektik. Stockholm: Symposion.
 14. Bielecka, E. (2005). Streetworking Teoria i praktyka. Warszawa: Pedagogium.
 15. Bohnsack, R. (2004). Metoda dokumentarna- od koniunktywnego zrozumienia do socjogenetycznej interpretacji. In Krzychała, S. (Ed.), Społeczne przestrzenie doświadczenia Metoda interpretacji dokumentarnej (pp. 17-35). Wrocław: DSW TWP.
 16. Butler, U. M. (2009). Freedom, revolt and citizenship. Three pillars of identity for youngsters living on the streets of Rio de Janeiro. Childhood: A journal of global child research, 16(1), 10–29.
 17. Cele, S. (2006). Communicating Place: Methods for Understanding Children’s Experience of Place (doctoral dissertation). Stockholm University.
 18. Christensen, P., & James, A. (Eds.). (2000). Research With Children: Perspectives and Practices. London: Falmer Press.
 19. Christensen, P., & Prout, A. (2002). Working with ethical symmetry in social research with children. Chilhood, 9(4), 477–497.
 20. Convention on the Rights of the Child. (1989, November 20).
 21. Farson, R. (1992). Polityka dzieciństwa. In K. Blusz (Ed.), Edukacja i wyzwolenie (pp. 28–29). Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 22. Fau, V. (2011). Children of Poland Realizing Children`s Rights in Poland. Retrieved from http://www.humanium.org/en/poland
 23. Freeman, M. (1998). The Sociology of Childhood and Children`s Rights. International Journal of Children`s Rights, 6(4), 433–444.
 24. Głowacka, B. (2003). Dzieci ulicy. In: Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku (p. 878). Warszawa: Żak.
 25. Hardman, C. (1973). Can there be an anthropology of children? Journal of the Anthropological Society of Oxford, 4 (1), 85–99.
 26. Hurtubise, R., Roy, S., & Bellot, C. (2003). Youth homelessness: the street and work from exclusion to integration. In L. Roulleau-Berger (Ed.), Youth and Work in the Post Industrial City of North America and Europe: With an Epilogue by Saskia Sassen (pp. 395–405). Leiden, NLD: Brill Academic Publishers.
 27. Imdahl, M. (1996). Giotto – Arenafresken. Ikonographie – Ikonologie – Ikonik. München: Fink.
 28. James, A., & Prout, A. (2003). Constructing and reconstructing childhood. London: Routledge Falmer.
 29. Kantowicz, E. (1996). Ochrona praw dziecka: w kontekście działalności UNICEF. Warszawa: Żak.
 30. Korczak, J. (2002). Jak kochać dziecko: prawo dziecka do szacunku. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie “Żak”.
 31. Kurzeja, A. (2008). Dzieci ulicy- profilaktyka zagrożeń. Kraków: Impuls.
 32. Lewin, A. (1990). Czy dziecko ma prawa? Biuletyn Polskiego Komitetu Korczakowskiego, 25.
 33. Lundy, L. (2007). Voice is not enough: conceptualizing Article 12 of the United Nations Convention on the Rights of the Child. British Educational Research Journal, 33(6), 927–942.
 34. Mickelson Roslyn, A. (2000). Children on the Streets of Americas: Globalization, Homelessness Education in Brazil, Cuba and the United States. London: Routledge.
 35. More, J., & Seipel, M. O. (2007). Survival strategies of street children in Ghana: A qualitative study. International Social Work, 50(4), 489–499.
 36. Nowak-Dziemianowicz, M. (2006). Kiedy miejsca już nie ma. Rodzinne praktyki wykluczenia. In M. Mendel (Ed.) Pedagogika miejsca. Wrocław: DSW TWP.
 37. Olszewska-Baka, G. (2000). Dzieci ulicy: problem, profilaktyka, resocjalizacja. Białystok: ERBE.
 38. Parkour the art of movement. (2014). Retrieved from http://parkour.com.pl/category/artykuly/
 39. Prensky, M. (2001). Digital Natives, Digital Immigrants. On the Horizon, 9(5), 1–6.
 40. Punch, S. (2002). Research with children: The same or different from research with adults? Childhood, 9, 321–341.
 41. Rupsiene, L. (2004). Position, professional expertise and functions of a educator of child care homes in Lithuania. Social Work and Society, 2. Retrieved from http://www.socwork.net/RupsieneLeliugiene2004.pdf
 42. Stuart, H. N. (1991). From property to person status: Historical perspective on children`s rights. American Psychologist, 46(1), 53–59.
 43. Śliwerski, B. (2007). Oswajanie kontestacji, czyli rzecz o postawach pedagogów wobec graffiti i grafficiarzyi reformy pedagogiczne. In B. Śliwerski, Pedagogika alternatywna: postulaty, projekty i kontynuacje. Innowacje edukacyjne i reformy pedagogiczne (pp. 351–364). Kraków: Impuls.
 44. Stephenson, S. (2001a). The abandoned children of Russia: from “privileged” class to “underclass.” In S. Weber, & I. Lükanen, (Eds.), Beyond Civil Society: Education and Civic Culture in Post- Communist Countries. Basingtone: Palgrave.
 45. Stephenson, S. (2001b). Street children in Moscow. The Editorial Board of the Sociological Review, 530–547. The Constitution of the Republic of Poland. (1997, April 2).
 46. UNICEF. (1989). Guidelines for the application of the methodological guide on situation analysis of children in especially difficult circumstances. Bogota.
 47. Woodhead, M., & Faulkner, D. (2000). Subjects, Objects or Participants? Dilemmas of Psychological Research with Children. In P. Christensen, & A. James (Eds.), Research with Children: Perspectives and Practices. London: Falmer Press.
 48. Young, L., & Barrett, H. (2001). Issues of access and identity: Adapting research methods with Kampala street children. Childhood, 8(3), 383–395.
 49. Zdanowicz-Kucharczyk, K. (2012). Codzienność uliczna z perspektywy dziecka. Elbląg: Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna.