Vol 26, No 1(51) (2014)

Samotność w kulturze i wychowaniu

Pod redakcją Piotra Kostyło.

Publikacja dofinansowana ze środków Prodziekana ds. Nauki Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Spis treści

Od redakcji: Samotność w kulturze i wychowaniu PDF
  9-12

Studia i rozprawy

Od ideologicznej samotności do dialogicznego spotkania: F. Ebner, L. Althusser, P. Freire PDF
Krzysztof Skorulski 15-35
Przestrzeń samotności w kulturze PDF
Agnieszka Małgorzata Kulig 37-47
Samotność w kulturze jako permanentny proces bycia z samotnością PDF
Bartosz Mikołajczyk 49-60
Filmowe studium samotności. O „Tataraku” Andrzeja Wajdy PDF
Małgorzata Okupnik 61-77
Wyspy skarbów i wyspy zakopanych skarbów. Samotność i osamotnienie – w pracy teatralnej twórców laboratoriów oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym PDF
Magdalena Hasiuk 79-90
Dyskurs – z perspektywy teoretyczno-metodologicznej PDF (English)
Urszula Ostrowska 91-109

Z badań

Zmowa milczenia. Problem samotności ofiar rówieśniczej przemocy ze względu na płeć w polskich gimnazjach. Raport z badań PDF (English)
Iwona Chmura-Rutkowska 113-127
Wybrane aspekty osamotnienia osób niepełnosprawnych ruchowo PDF
Piotr Winczewski 129-145
Poczucie samotności u polskich studentów za granicą PDF
Magdalena Kapela 147-156

Z praktyki

Samotność w chorobie nowotworowej – z praktyki działalności Akademii Walki z Rakiem w Toruniu PDF
Małgorzata Rębiałkowska-Stankiewicz 159-166

Sprawozdania

Sprawozdanie z konferencji naukowej “Pedagogika w Szkole Lwowsko-Warszawskiej. Źródła – kontynuacje – uczeni” PDF
Piotr Kostyło 169-174

Recenzje

Recenzja książki Magdaleny Kleszcz i Małgorzaty Łączyk: Młodzież licealna wobec wartości, samotności i pasji (Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 2013), ss. 135 PDF
Karolina Goede 177-186
Recenzja książki Przemysława Grzybowskiego: Doktor klaun! Terapia śmiechem, wolontariat, edukacja międzykulturowa (Kraków: Impuls, 2012), ss. 472 PDF
Piotr Kostyło 187-190

Wspomnienie

Pożegnanie Ryszarda Borowicza – 27 marca 2014 roku PDF
Zbigniew Kwieciński 193-197
Spotkałam ludzi... PDF
Mirosława Nowak-Dziemianowicz 199-201


Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.

Licencja Creative Commons
Forum Oświatowe jest wydawane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

ISSN 0867-0323 ISSN (online) 2450-3452