Vol 29, No 1(57) (2017)

Redakcja sekcji tematycznej: Hana Cervinkova

Spis treści

Wokół Baumana PDF
  9-10

Sekcja tematyczna

Laudacja ku czci Profesora Zygmunta Baumana z okazji uroczystości nadania godności doktora honoris causa Dolnośląskiej Szkoły we Wrocławiu PDF
Zbigniew Kwieciński 11-16
Baumana sztuka socjologii PDF
Elżbieta Matynia 17-21
Zygmunt Bauman – przenikliwość wieloznaczności PDF
Zbyszko Melosik 23-25
Język struktur i język rozumienia. O spóźnionym oburzeniu tekstami Zygmunta Baumana PDF
Tomasz Szkudlarek 27-33
O pokoleniu ani–ani i albo–albo PDF
Zygmunt Bauman 35-47
Refleksje o Baumanowskiej edukacji we mgle soc-ponowoczesnego świata PDF
Bogusław Śliwerski 49-63
Młodzież akademicka wobec mobilności w czasach płynnej nowoczesności PDF
Mateusz Marciniak 65-76

Studia i rozprawy

Mobbing w miejscu pracy a regulacyjna rola strategii wpływu społecznego PDF (English)
Malgorzata Gamian-Wilk, Krzysztof Wilk, Efrat Salton Meyer 79-96
Teoria Etienne’a Wengera w badaniach usytuowanego uczenia się kompetencji informacyjnych PDF
Ewa A. Rozkosz 97-128
Konsultacje społeczne w polityce oświatowej. Czeskie reformy w latach 1991-2005 na tle zmian w polskim systemie edukacji PDF
Przemysław Gąsiorek 129-146

Z badań

Pracujący studenci Wybrane korelaty konfliktu i wzbogacenia PDF
Monika Parchomiuk, Teresa Zubrzycka-Maciąg 149-166
Problem rasizmu i dyskryminacji rasowej na polskich stadionach z perspektywy studentów przyszłych nauczycieli wychowania fizycznego PDF
Aleksander Sztejnberg, Tadeusz Jasiński 167-184
Konsumpcyjny konstrukt szczęśliwego dzieciństwa na przykładzie serialu „Rodzinka.pl”. Zastosowanie krytycznej analizy dyskursu PDF
Tomasz Kozłowski 185-200

Z praktyki

Czy praktyczny profil studiów wymaga nowej organizacji programów nauczania i innowacyjnych metod edukacji? PDF (English)
Kinga Kurowska, Jacek Lewicki 203-213

Opinie

Uwagi do projektu Podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego PDF
Dorota Klus-Stanska 237-243
Kreatywny nauczyciel - kreatywny uczeń. Rozwijanie twórczych postaw uczniów na lekcjach języka polskiego w tak zwanych klasach starszych PDF
Artur Cembik 245-254

Sprawozdania

Sprawozdanie z Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego Dydaktyk Szczegółowych: „Wokół pytań o naukowy status dydaktyk szczegółowych”; Gdańsk, 21-22 maja 2017. PDF
Grażyna Szyling 217-220
Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej CARN „Integrating the Personal and Political in Professional Practice”, Bishop Grosseteste University, Lincoln (GB) 11-13 listopada 2016 PDF
Elżbieta Krystyna Wołodźko 221-225

Recenzje

Recenzja książki Tomasza Szkudlarka: On the Politics of Educational Theory, (New York – London: Routledge 2017), ss. 144 PDF
Piotr Stańczyk 229-233


Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.

Licencja Creative Commons
Forum Oświatowe jest wydawane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

ISSN 0867-0323 ISSN (online) 2450-3452