Vol 26, No 2(52) (2014)

Spis treści

Studia i rozprawy

Uczenie się a psycho-społeczny charakter praktyki społecznej: śledząc niewidoczne społeczne wymiary pracy i uczenia się PDF (English)
Henning Salling Olesen 11-27
Gdzieś między wielkimi oczekiwaniami a rozczarowaniem... kilka refleksji nad konstruktem inteligencji emocjonalnej PDF
Katarzyna Anna Knopp 29-46
Kategoria dyskursu w języku i w badaniach edukacyjnych – w poszukiwaniu osobliwości pedagogicznie zorientowanej analizy dyskursu PDF
Helena Ostrowicka 47-68
„System edukacji” jako pomnik funkcjonalizmu w dyskursie oświatowym PDF
Danuta Uryga 69-81
O byciu nauczycielem – między tragizmem roli a szczelinami emancypacji PDF
Małgorzata Lewartowska-Zychowicz 83-97

Z badań

Postawy nauczycieli wobec swej roli zawodowej w świetle wybranych koncepcji teoretycznych PDF
Grażyna Kosiba, Eligiusz Madejski 101-112
„Przeciw szkolnemu etatyzmowi”. Ocena ingerencji państwa w edukację (w okresie III Rzeczypospolitej) w polskiej publicystyce konserwatywnej PDF
Tomasz Tokarz 113-134

Z praktyki

Uczenie się w ujęciu teorii działalności PDF (English)
Ritva Engeström 137-146
O „upedagogicznianiu” szkoły poprzez akademicki dyskurs edukacyjny. Ku autoetnografii PDF
Bogusława Dorota Gołębniak 147-169

Sprawozdania

4th ISCAR Summer University „Moving with and beyond Vygotsky” PDF
Przemysław Gąsiorek 173-175

Recenzje

Recenzja książki pod red. Thomasa Sterna, Andrew Townsenda, Franza Raucha i Angeli Schuster: Action Research, Innovation and Change: International perspectives across disciplines (London: Routledge, 2014), ss. 230 PDF
Maria Czerepaniak-Walczak 179-183
Ćwiczenie czyni różnicę. Recenzja książki Petera Sloterdijka: Musisz życie swe odmienić: o antropotechnice (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014), ss. 640 PDF
Krzysztof Robert Lindstedt 185-191
Recenzja książki Mirosława J. Szymańskiego: Socjologia edukacji: zarys problematyki (Kraków: Impuls, 2013), ss. 218 PDF
Błażej Przybylski 193-198
Recenzja książki Gabriele Kuby: Globalna rewolucja seksualna: likwidacja wolności w imię wolności (Kraków: Homo Dei, 2013), ss. 439 PDF
Małgorzata Kaliszewska 199-204

Wspomnienie

Pożegnanie profesora pedagogiki społecznej – Stanisława Kawuli PDF
Bogusław Śliwerski 207-213

Kronika

Polskie Towarzystwo Pedagogiczne – komunikat PDF
Halina Rotkiewicz 217-219


Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.

Licencja Creative Commons
Forum Oświatowe jest wydawane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

ISSN 0867-0323 ISSN (online) 2450-3452