Uczenie się w ujęciu teorii działalności

Ritva Engeström

Abstrakt


W artykule autorka przedstawia praktyczny ogląd ugruntowanych teoretycznie badań nad działaniem edukacyjnym. Odwołuje się do projektów rozwojowych prowadzonych w Center for Research on Activity, Development and Learning (CRADLE) [Centrum Badań nad Działalnością, Rozwojem i Uczeniem się] na Uniwersytecie Helsińskim w Finlandii. Prace afiliowane przy Centrum, czerpiące z kulturowo-historycznej teorii działalności (CHAT), znane są z teorii ekspansywnego uczenia się, a także z jej bardziej praktycznej aplikacji zwanej rozwojowymi badaniami w miejscu pracy (DWR). Z podejść tych korzysta się szeroko w analizach profesjonalnego uczenia się, traktując je jako teoretyczno-metodologiczną podstawę studiów zmiany i rozwoju profesjonalnego w różnych rodzajach ludzkiej działalności.

Słowa kluczowe


kulturowo-historyczna teoria działalności; CHAT; ekspansywne uczenie się; rozwojowe badania w miejscu pracy; DWR; badania w działaniu

Bibliografia


Cole, M. (1996). Cultural Psychology: A Once and Future Discipline. Cambridge, MA: The Belknap Press of Harvard University Press.

Daniels, H., Cole, M., & Wertsch, J. V. (Eds.). (2007). The Cambridge Companion to Vygotsky. New York, NY: Cambridge University Press.

Davydov, V. V. (1990). Types of Generalization in Instruction: Logical and Psychological Problems in the Structuring of School Curricula. Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics.

Engeström, R. (2014). The Interplay of Developmental and Dialogical Epistemologies. Outlines: Critical Practice Studies, 15(2), 119–138. Retrieved from http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/outlines/article/download/16834/14611

Engeström, R., Batane, T., Hakkarainen, K., Newnham, D. S., Nleya, P., Senteni, A. & Sinko, M. (2014). Reflections on the Use of DWR in Intercultural Collaboration. Mind, Culture, and Activity, 21(2), 129–147. doi: 10.1080/10749039.2013.879185

Engeström, Y. (1987). Learning by Expanding (2nd ed.). Helsinki: Orienta-Konsultit Oy.

Engeström, Y. (2007). Putting Vygotsky to Work: The Change Laboratory as an application of double stimulation. In H. Daniels, M. Cole, & J. V. Wertsch (Eds.), The Cambridge companion to Vygotsky (pp. 363–382). Cambridge, MA: Cambridge University Press.

Engeström, Y., & Engeström, R. (1986). Developmental Work Research: The approach and an application in cleaning work. Nordisk Pedagogik 6(1), 2–15.

Engeström, Y., Lompscher, J., & Rückriem, G. (Eds.). (2005). Putting Activity Theory to Work: Contributions from Developmental Work Research. Berlin: Lehmanns Media.

Engeström, Y., Rantavuori, J. & Kerosuo, H. (2013). Expansive Learning in a Library: Actions, Cycles and Deviations from Instructional Intentions. Vocations and Learning, 6(1), 81–106. doi: 10.1007/s12186-012-9089-6

Gutiérrez, K., & Vossoughi, S. (2010). Lifting Off the Ground to Return Anew: Mediated Praxis, Transformative Learning, and Social Design Experiments.

Journal of Teacher Education, 61(1–2), 100–117. doi: 10.1177/0022487109347877

Leontiev, A. N. (1978). Activity, Consciousness, and Personality. Hillsdale, MI: Prentice Hall.

Lorino, P., Tricard, B., & Clot, Y. (2011). Research Methods for Non-Representational Approaches to Organizational Complexity: The Dialogical Mediated Inquiry. Organization Studies, 32(6), 769–801. doi: 10.1177/0170840611410807

Luria, A. R. (1979). The Making of Mind: A Personal Account of Soviet Psychology. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Nleya, P. & Batane, T. (2014). Botswana Expansive School Transformation Project (BeST): A Response to Serpell’s Commentary. Mind, Culture, and Activity, 21(3), 268–272. doi: 10.1080/10749039.2014.922991

Pihlaja, J. (2005). Learning In and For Production: An Activity-Theoretical Study of the Historical Development of Distributed Systems of Generalizing. Helsinki: Helsinki University Press.

Roth, W.-M. (2006). Learning Science: A Singular Plural Perspective. Rotterdam: Sense Publishers.

Vygotsky, L. S. (1978). Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. Cambridge, MA: Harvard University Press.


Pełny tekst: PDF (English)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.

Licencja Creative Commons
Forum Oświatowe jest wydawane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

ISSN 0867-0323 ISSN (online) 2450-3452