Vol 20 (2008)

Numer specjalny: Studia z posthumanistycznej filozofii podmiotu

Pod redakcją Michała Kruszelnickiego i Wojciecha Kruszelnickiego.

Spis treści

Przedmowa PDF
  7-14

Artykuły

Po humanizmie. Miraże podmiotowości (Wprowadzenie do dyskusji) PDF
Michał Kruszelnicki 15-23
I cóż po... podmiocie w tak jałowym czasie? PDF
Bogdan Banasiak 27-38
Podmiot (w) nowoczesności PDF
Paweł Pieniążek 39-50
Inspiracje Heideggerowskie we współczesnym antyhumanizmie PDF
Michał Kruszelnicki 51-63
Podmiot jako centralne pojęcie ideologii PDF
Mateusz Janik 65-76
W kwestii podmiotu zbiorowego PDF
Andrzej Staroń 77-86
Ocalić człowieka, czyli Nietzschego spór o podmiot PDF
Stanisław Gromadzki 87-95
Problem podmiotu w filozofii intersubiektywności Jürgena Habermasa PDF
Andrzej Maciej Kaniowski 97-122
Dyskursywna konstrukcja podmiotowości („puste znaczące” a pedagogika kultury) PDF
Tomasz Szkudlarek 125-139
Pytanie o podmiot. Między Heideggerem i Hessenem PDF
Andrea Folkierska 141-152
Epistemokracja: iluzje społeczeństwa wiedzy PDF
Szymon Wróbel 153-164
Pedagogika radykalna i antynomie postmodernizmu PDF
Wojciech Kruszelnicki 165-180
Podmiot w narracjach. Narracja, autobiografia, tożsamość PDF
Mirosława Nowak-Dziemianowicz 181-194

Dyskusje, noty, próby

Przesłanka podmiotu w psychoanalizie Jacques’a Lacana PDF
Michał Gusin 197-206
Psychoanaliza Lacana i pedagogika. (Nad książką Klaudii Węc: „Psychoanaliza w dyskursie edukacyjnym”) PDF
Paweł Dybel 207-212
Podmiot u Sarte’a i Canguilhema. Notatki PDF
Marcin Maria Bogusławski 213-223
Władza, podmiot, wychowanie PDF
Maksymilian Chutorański 225-234
Edukacja obezwładniająca i poszukiwania podmiotu w pedagogice PDF
Paweł Rudnicki 235-250


Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.

Licencja Creative Commons
Forum Oświatowe jest wydawane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

ISSN 0867-0323 ISSN (online) 2450-3452