Treść głównego artykułu

Abstrakt

Rosnąca w Polsce popularność i szerzenie się programów promujących aktywną starość stanowi część lokalnych i globalnych działań na rzecz utrzymania zdrowia i produktywności ekonomicznej starszych osób. Aby lepiej zrozumieć zainteresowanie aktywnością w starszym wieku, należy rozpatrywać te praktyki w szerszym społeczno-kulturowym i polityczno-ekonomicznym kontekście. Wzmożonego dążenia do aktywności nie sposób dogłębnie pojąć, jeśli nie uwzględni się tego, że aktywność stała się niekwestionowanym dobrem moralnym stanowiącym przeciwieństwo choroby, niepełnosprawności i zniedołężnienia. Wskazując, że te pozornie przeciwne doświadczenia łączy faktycznie wiele podobieństw, można przeciwdziałać marginalizacji starszych osób, a odrzucając binarne konstrukcje zdrowia i choroby w odniesieniu do osób w starszym wieku – zastosować bardziej holistyczną perspektywę umożliwiającą zrozumienie, jak starsi ludzie w Polsce kreują sobie w różnorodnych kontekstach moralne życie.

Słowa kluczowe

etnografia moralność Polska starzenie się

Szczegóły artykułu

Biogram autora

Jessica C. Robbins, Department of Anthropology. University of Michigan

PhD Candidate
Department of Anthropology
University of Michigan

Ann Arbor, Michigan, USA

Jak cytować
Robbins, J. C. (2013). Aktywność i jej etnograficzne konteksty: starzenie się, pamięć i podmiotowość w Polsce. Forum Oświatowe, 25(1(48), 87-101 (EN) / 103. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/78

Referencje

 1. Bachelard, G. (1958/1994). The poetics of space (M. Jolas, Tłum.). Boston: Beacon Press.
 2. Bahloul, J. (1996). The architecture of memory: a Jewish-Muslim household in colonial Algeria, 1937-1962 (C. du Peloux Ménagé, Tłum.). Cambridge, NY: Cambridge University Press.
 3. Bahloul, J. (1999). The memory house: time and place in Jewish immigrant culture in France. W: D. Birdwell-Pheasant & D. Lawrence-Zuniga (Red.), House life: space, place and family in Europe (s. 239-249). Oxford: Berg.
 4. Ballinger, P. (2003). History and exile: memory and identity at the borders of the Balkans. Princeton, NJ: Princeton University Press.
 5. Brown, K. (2004). A biography of no place: from ethnic borderland to Soviet heartland. Cambridge, MA: Harvard University Press.
 6. Carsten, J. (Ed.). (2000). Cultures of relatedness: new approaches to the study of kinship. New York, NY: Cambridge University Press.
 7. Carsten, J. (2004). After kinship. New York, NY: Cambridge University Press.
 8. Carsten, J. (Ed.). (2007). Ghosts of memory: essays on remembrance and relatedness. Malden, MA: Blackwell Publishing.
 9. Casey, E. M. (1987). Remembering: a phenomenological study. Bloomington, IN: Indiana University Press.
 10. Chirot, D. (1989). The origins of economic backwardness in Eastern Europe: economics and politics from the Middle Ages until the early twentieth century. Berkeley, CA: University of California Press.
 11. Hobsbawm, E. J. (1983). Introduction: inventing traditions. In E. J. Hobsbawm & T. Ranger (Red.), The invention of tradition (s. 1-14). Cambridge: Cambridge University Press.
 12. Kleinman, A., Das, V. i Lock, M. (Red.). (1997). Social Suffering. Berkeley, CA: University of California Press.
 13. Livingston, J. (2012). Improvising Medicine: An African Oncology Ward in an Emerging Cancer Epidemic. Durham: Duke University Press.
 14. Lukowski, J. i Zawadzki, H. (2006). A concise history of Poland (2 wyd.). Cambridge: Cambridge University Press.
 15. Mattingly, C. (2010). The paradox of hope: journeys through a clinical borderland. Berkeley, CA: University of California Press.
 16. Ochs, E. i Capps, L. (1996). Narrating the self. Annual Review of Anthropology, 25(1), 19-43. doi: 10.1146/annurev.anthro.25.1.19
 17. Paxson, M. (2005). Solovyovo: the story of memory in a Russian village. Bloomington, IN: Indiana University Press.
 18. Pine, F. (2007). Memories of Movement and the Stillness of Place: Kinship Memory in the Polish Highlands. W: J. Carsten (Red.), Ghosts of Memory: Essays on Remembrance and Relatedness (s. 104-125). Malden, MA: Blackwell.
 19. Porter, B. (2000). When nationalism began to hate: imagining modern politics in 19th century Poland. New York, NY: Oxford University Press.
 20. Porter-Szücs, B. (2011). Faith and Fatherland: Catholicism, Modernity, and Poland. New York, NY: Oxford University Press.
 21. Renan, E. (1892/1996). Qu’est-ce qu’une nation. W: G. Eley & R. Suny (Red.), Becoming national: a reader (s. 41-55). New York, NY: Oxford University Press.
 22. Skultans, V. (1998). The testimony of lives: narrative and memory in post-Soviet Latvia. London: Routledge.
 23. Tucker, E. L. (2011). Remembering occupied Warsaw: Polish narratives of World War II. DeKalb, IL: Northern Illinois University Press.
 24. Uehling, G. (2004). Beyond memory: the Crimean Tatars’ deportation and return. New York, NY: Palgrave Macmillan.
 25. Wandycz, P. (1974/1993). The lands of partitioned Poland, 1795-1918. Seattle, WA: University of Washington Press.
 26. Zierkiewicz, E. i Łysak, A. (Red.). (2005). Starsze kobiety w kulturze i społeczeństwie. Wrocław: MarMar.