Treść głównego artykułu

Abstrakt

Po ratyfikacji Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ (2009) w niemieckim systemie oświatowym w miejsce modelu szkolnictwa oddzielnego dla osób pełno- i niepełnosprawnych wprowadzono politykę klas inkluzyjnych. Nauczyciele muszą obecnie wprowadzać te przekształcenia w życie, a także zmienić podejście do dzieci z niepełnosprawnościami uczęszczających do szkół powszechnych. W artykule nakreślono współczesne koncepcje teoretyczne niepełnosprawności, a na ich tle przedstawiono i omówiono teoretycznie wywiady z praktykami, którzy nauczanie inkluzyjne rozpoczęli dopiero niedawno. Nauczyciele wyrażają swoje poglądy na takie kwestie, jak zmieniająca się tożsamość nauczyciela, wyobrażenia o dziecku z niepełnosprawnością oraz frustracje wywołane bieżącymi trudnościami. Moje etnograficzne badania ukazują również, że w obliczu ostatnich zmian w polityce edukacyjnej nauczyciele wykazują znaczne poczucie niepewności oraz skłonność do działania na zasadzie prób i błędów, co niestety ma często szkodliwy wpływ na dzieci z niepełnosprawnościami i zamiast do inkluzji prowadzi raczej do stygmatyzacji.

Słowa kluczowe

inclusion disability teacher education intersectionality disability studies UN-CRPD inkluzja niepełnosprawność kształcenie nauczycieli intersekcjonalność badania nad niepełnosprawnością KPON ONZ

Szczegóły artykułu

Biogram autora

Josefine Wagner - University of Lower Silesia, Wrocław

International Institute for the Study of Culture and Education, Doctoral Student.
Jak cytować
Wagner, J. (2016). Nauczyciele w zamęcie. Dysonans między polityką a praktyką inkluzji w szkołach niemieckich. Forum Oświatowe, 28(2(56), 65–82. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/464

Referencje

 1. Barnes, C., & Mercer, G. (1997). Breaking the Mould? An introduction to doing disability research. In C. Barnes, & G. Mercer (Eds.), Doing Disability Research (pp. 1–14). Leeds: The Disability Press.
 2. Brantlinger, E. (2005). Qualitative Studies in Special Education. Council for Exceptional Children, 71, 195–207.
 3. Bundesgesetzblatt Jahrgang. (2008). Teil II, 35, 1419–1457.
 4. Crenshaw, K. (1991). Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics and Violence Against Women of Color. Stanford Law Review, 43, 1241–1299.
 5. Crenshaw, K. (2015). Black Girls Matter: Pushed Out, Overpoliced and Underprotected. African American Policy Forum, 1–53.
 6. Crenshaw, K. (2016). On Intersectionality. Southbank Centre’s WOW – Women of the World Festival on Dec 3, 2016. Retrieved October 8, 2016, from https://www.youtube.com
 7. Deutscher Bundestag: Drucksache 18/9482, Deutscher Bundestag, 18. Wahlperiode. (2016). Retrieved October 5, 2016, from http://dip21.bundestag.de
 8. Erevelles, N. (2000). Educating Unruly Bodies: Critical Pedagogy, Disability Studies, and the Politics of Schooling. Educational Theory, 50(1), 25–47.
 9. European Commission. (n.d.). EU Framework for the UN Convention on the Rights of Persons With Disabilities. Retrieved October 5, 2016, from http://ec.europa.eu
 10. Foucault, M. (1972). The Archaeology of Knowledge. New York, NY: Pantheon Books.
 11. Foucault, M. (1979). Discipline and Punish: The Birth of the Prison. New York, NY: Vintage Books.
 12. Foucault, M., & Rabinow, P. (1984). The Foucault Reader. New York, NY: Pantheon Books.
 13. Gebauer, M., & Simon, T. (2012). Inclusive Sachunterricht concrete: Chances, Limitations, Perspectives, No. 18, pp. 1–19. Retrieved August 10, 2016, from http://www.widerstreit-sachunterricht.de
 14. Gesetze im Internet. (n.d.). Retrieved October 1, 2016, from https://www.gesetze-im-internet.de
 15. Giroux, H. A. (2003). Public Pedagogy and the Politics of Resistance: Notes on a critical theory of educational struggle. Educational Philosophy and Theory, 35(1), 5–16.
 16. Hodkins, A. (2012). Inclusion “All present and correct?“ A critical analysis of New Labour’s inclusive education policy in England. Journal of Critical Education Policy Studies, 11, 242–262.
 17. International Classification of Impairments, Disabilities, and Handicaps. (1980). Geneva: World Health Organization.
 18. Jensen, S. Q. (2011). Othering, identity formation and agency. Qualitative Studies, 2(2), 63–78.
 19. Kaplan, T. (2013). 8-Year-Old Special Needs Student Handcuffed, Arrested for Tantrum in School. The Grio. Retrieved September 22, 2016, from http://thegrio.com
 20. Klemm, K. (2015). Inklusion in Deutschland. Daten und Fakten. Bertelsmann Stiftung.
 21. Konferenz der Kultusminister der Länder: Empfehlungen zur sonderpädagogischen Förderung in den Schulen in der Bundesrepublik Deutschland. (1994). Retrieved August 10, 2016, from http://www.kmk.org
 22. Morton, M., & Mills, D. (2013). Ethnography in Education. London: Sage Publications Limited.
 23. National Action Plan 2.0: Nationaler Aktionsplan 2.0 der Bundesregierung zur UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK). (2016). Retrieved September 20, 2016, from http://www.bmas.de
 24. Oliver, M. (1999). Capitalism, disability and ideology: A materialist critique of the normalization principle. In R. J. Flynn, & R. A. Lemay (Eds.), A Quarter-Century of Normalization and Social Role Valorization: Evolution and Impact, 1999. Retrieved August 15, 2016, from http://www.independentliving.org
 25. Terzi, L. (2010). Justice and Equality in Education: A Capability Perspective on Disability and Special Needs Education. London: Continuum.
 26. Tremain, S. (2001, October). On the Government of Disability. Social Theory and Practice, 27(4), 617–636.
 27. United Nations Committee on the Rights of People with Disabilities. (2015). Retrieved September 22, 2016, from http://disabilitycouncilinternational.org
 28. UNESCO: The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education. (1994). Retrieved September 24, 2016, from http://www.unesco.org
 29. UPIAS. (1976). Fundamental Principles of Disability. London: Union of the Physically Impaired against Segregation. Retrieved August 14, 2016, from http://disability-studies.leeds.ac.uk
 30. Wacquant, L. (2012). Three steps to a historical anthropology of actually existing neoliberalism. Social Anthropology/ Anthropologie Sociale, 20(1), 66–79.
 31. Waldschmidt A., & Schneider, W. (2007). Disability Studies und Soziologie der Behinderung. In A. Waldschmidt, & W. Schneider (Eds.), Disability Studies, Kultursoziologie und Soziologie der Behinderung: Erkundungen in einem neuen Forschungsfeld (pp. 9–27). Bielefeld: Transcript Verlag.
 32. Watts, I.E., & Erevelles, N. (2004). These Deadly Times: Reconceptualizing School Violence by Using Critical Race Theory and Disability Studies. American Educational Research Journal, 41(2), 271–299.