Treść głównego artykułu

Abstrakt

W 2014 r. ukazał się artykuł Janiny Paradowskiej na temat akcji protestacyjnej rodziców dzieci niepełnosprawnych. Rodzice wraz z dziećmi uczestniczyli w strajku okupacyjnym w budynku polskiego Sejmu. Paradowska napisała, że miała mieszane uczucia na temat tego wydarzenia. Autorka rozważała poczucie niesprawiedliwości ukryte w tym sformułowaniu. Argumentację oparła na modelu współczesnego sposobu myślenia, opracowanego przez Iris Murdoch. Angielska filozof zaproponowała alternatywny sposób myślenia na temat doświadczeń wykraczających poza nasze możliwości zrozumienia. Ludzie niepełnosprawni zawsze byli w Europie marginalizowani, a teraz dzieci niepełnosprawne mają stać się częścią nauczania włączającego. Jakie czynniki mogą mieć wpływ na ich nauczanie?

Słowa kluczowe

inclusive education the disabled parent action current view alternative view nauczanie włączające niepełnosprawni akcja protestacyjna rodziców współczesne poglądy alternatywny sposób widzenia

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Licznerska, A. L. (2016). Niepełnosprawność i etyka. Akcja protestacyjna rodziców w Polsce. Forum Oświatowe, 28(2(56), 49–64. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/463

Referencje

 1. Barnes, C., & Mercer, G. (2003). Disability. Cambridge: Polity Press.
 2. Bellah, R., Madsen, R., Sullivan, W., Swindler, A., & Tipton, S. M. (1985). Habits of the Heart. Berkely: Unversity of California Press.
 3. Cavell, S. (1979). The Claims of Reason. Oxford: Clarendon Press.
 4. Centrum Badania Opinii Społecznej. (2009). Bilans zmian w Polsce w latach 1989–2009. Warszawa: Centrum Badania Opinii Społecznej.
 5. Centrum Badania Opinii Społecznej. (2103). Wartości i normy. Warszawa: Centrum Badania Opinii Społecznej.
 6. Cervinkova, H. (2012). Nauczanie do zmiany społecznej: uczestniczące badania w działaniu ludzi młodych i zaangażowane badania etnograficzne: studium przypadku. Forum Oświatowe, 1(46), 267–283.
 7. Diamond, C. (1988). Losing Your Concepts. Ethics, 98. Chicago: The University of Chicago.
 8. Documentary. (2016). Retrieved from: https://www.youtube.com/watch?v=8q9Hy-ONL_10
 9. Duke, M. (1985). Politics Needs Literature. Retford, Nottinghamshire: Brynmill Press.
 10. Evans-Pritchard, E. (1976). Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande. Oxford: Clarendon Press.
 11. Goffman, E. (1963). Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity. New York, NY: Englewood Cliffs, Prentice-Hall.
 12. Galtung, J. (1969). Violence, Peace, and Peace Research. Journal of Peace Research, 6(3), 167–191.
 13. Grotowska-Leder, J. (2002). Fenomen wielkomiejskiej biedy: od epizodu do underclass. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 14. Gussow, Z., & Tracy, G. (1968, winter). Status, Idealogy and Adaptation to Stigmatized Illness: A Study of Leprosy. Human Organization, 27(4).
 15. Hare, R. M. (1972). Essays on the Moral Concepts. Berkeley: University of California Press.
 16. MacIntyre, A. (2007). After Virtue. Notre Dame Indiana: University of Notre Dame Press.
 17. Murdoch, I. (1998). Vision and Choice in Morality. In: Existentialists and Mystics, Writings on Philosophy and Literature. New York, NY: Allen Lane The Penguin Press.
 18. New School for Social Research. (2016). Retrieved from http://blogs.newschool.edu/tcds/full-program-information
 19. Nowak-Dziemianowicz, M. (2007). Czy świat człowieka ma postać narracji? O możliwościach badania, rozumienia i zmiany. In Narracja – krytyka – zmiana, praktyki badawcze we współczesnej pedagogice. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe DSW.
 20. Our Everday Life. (2016). Retrieved from http://oureverydaylife.com/responsibilities-duties-parents-7816.html
 21. Pezdek, K., & Rasiński, L. (2016). Between Exclusion and Emancipation: Foucault’s Ethics and Disability. Nursing Philosophy. http://dx.doi.org/10.1111/nup.12131
 22. Potulicka, E., & Rutkowiak, J. (2010). Neoliberalne uwikłania edukacji. Kraków: Impuls.
 23. Trzebiński, J. (2002). Narracyjne konstruowanie rzeczywistości. In Narracja jako sposób rozumienia świata. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 24. TVN24. (2016). Retrieved from http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/rodziceniepelnosprawnych-dzieci-zszokowani-slowami-krzywonos,410881.html
 25. Wiadomości.dziennik.pl. (2016). Retrieved from http://wiadomosci.dziennik.pl/opinie/artykuly/454892,janina-paradowska-o-protescie-rodzicow-dzieci-niepelnosprawnych-w-sejmie.html
 26. Winch, P. (1964, October). Understanding a Primitive Society. American Philosophical Quarterly, 1(4).
 27. Young, I. M. (1990). Justice and the Politics of Difference. Princeton: Princeton University Press.