Treść głównego artykułu

Szczegóły artykułu

Biogram autora

Agnieszka Lena Licznerska, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wydział Nauk Pedagogicznych

Autorka pracuje jako wykładowca języka angielskiego.
Jak cytować
Licznerska, A. L. (2016). Sprawozdanie z II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Utopia a Edukacja” (Wrocław, 29 września 2016 r.). Forum Oświatowe, 28(2(56), 333–336. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/461