Treść głównego artykułu

Abstrakt

Strategie przejściowe stosowane podczas konfliktów często skupiają się na reformach politycznych i gospodarczych. Cole (2007) uwypukla inną ścieżkę reformy, a mianowicie edukację historyczną i jej związek z osiąganiem takich celów, jak sprawiedliwość okresu przejściowego i pokój. Badania (Foster, 2012) wskazują, że w wielu krajach podręczniki nadal przedstawiają jednotorową, nacjonalistyczną narrację o przeszłości, która propaguje pewne punkty widzenia, tłumiąc przy tym lub ignorując inne. Nasze badania stosują krytyczne podejście do edukacji historycznej, jej wpływów na konstruowanie tożsamości, jej możliwych powiązań z emancypacją i społecznymi celami edukacji oraz dyskursywnego wytwarzania oficjalnych narracji. Przedstawiamy konkretny przypadek podręczników historii w targanej konfliktami Syrii, aby uwypuklić potrzebę krytycznego kształcenia historycznego w procesie wprowadzania sprawiedliwości okresu przejściowego i demokratyzacji.

Słowa kluczowe

history education textbook research identity critical education transitional justice emancipation edukacja historyczna badanie podręczników tożsamość edukacja krytyczna sprawiedliwość okresu przejściowego emancypacja

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Muhammad, S. (2016). Edukacja historyczna w sytuacjach konfliktu. Ku sprawiedliwości okresu przejściowego i emancypacji. Forum Oświatowe, 28(2(56), 11–29. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/457

Referencje

 1. Anderson, B. (1983/1991). Imagined Communities: Reflections of the Origin and Spread of Nationalism (Revised Edition). London: Verso.
 2. Appiah, K. A. (2006). Cosmopolitanism: Ethics in a World of Strangers. New York, NY: W.W. Norton and Company.
 3. Apple, M. W., & Christian-Smith, L. K. (1991). The Politics of the Textbook. In M.W.
 4. Apple, & L. K. Christian-Smith (Eds.), The Politics of the Textbook (pp. 1–21). New York, NY: Routledge.
 5. Barton, K. C. (2012). School History as a Resource for Constructing Identities: Implications of Research from the United States, Northern Ireland, and New Zealand. In M. Carretero, M. Asensio, & M. Rodriguez-Moneo (Eds.), History Education and the Construction of National Identities (pp. 93–107). Charlotte, NC: Information Age Publishing.
 6. Berger, S. (2012). De-Nationalizing History Teaching and Nationalizing it Differently. In M. Carretero, M. Asensio, & M. Rodriguez-Moneo (Eds.), History Education and the Construction of National Identities (pp. 33-47). Charlotte, NC: Information Age Publishing.
 7. Cole, E. A. (2007). Transitional Justice and the Reform of History Education. The International Journal of Transitional Justice, 1 , 115–137.
 8. Cole, E. A., & Murphy, K. (2009). History Education Reform, Transitional Justice and Transformation of Identities. International Center for Transitional Justice.
 9. Carretero, M., Rodriguez-Moneo, M., & Asensio, M. (2012). History Education and the Constrution of a National Identity. In M. Carretero, M. Asensio, & M. Rodriguez-Moneo (Eds.), History Education and the Construction of National Identities (pp. 1–14). Charlotte, NC: Information Age Publishing.
 10. Carretero, M., Lopez, C., Gonzales, M. F., & Rodriquez-Moneo, M. (2012). Students Historical Narratives and Concepts about the Nation. In M. Carretero, M. Asensio, & M. Rodriguez-Moneo (Eds.), History Education and the Construction of National Identities (pp. 153–170). Charlotte, NC: Information Age Publishing.
 11. Dewey, J. (1934). The Need for a Philosophy of Education. In J. A. Boydston (Ed.), John Dewey: The Latter Works, 1925–1953 (vol. 2, pp. 234–372). Southern Illinois University.
 12. Fairclough, N. (1989). Language and Power. New York, NY: Longman.
 13. Foster, S. (2012). Re-Thinking History Textbooks in A Globalized World. In M. Carretero, M. Asensio, & M. Rodriguez-Moneo (Eds.), History Education and the Construction of National Identities (pp. 49–62). Charlotte, NC: Information Age Publishing.
 14. Fulbrook, M. (1997). Myth Making and National identity: the case of the GDR. In J. Hosking, & G. Schopflin (Eds.), Myths and Nationhood (pp. 72–87). London: C. Hurt & Co.
 15. Geuss, R. (1981). The Idea of a Critical Theory: Habermas and the Frankfurt School. Cambridge University Press.
 16. Green, A. (1995). Techincal Education and State Formation in Nineteenth-Century England and France. History of Education, 24(2), 123–139.
 17. Hall, S. (1992). The West and the Rest: Discourse and Power. In S. Hall, & B. Geiben (Eds.), Formations of Modernity (pp. 184–227). Cambridge: Polity Press.
 18. Hall, S. (2000). Who Needs Identity? In P. du Gay, J. Evans, & P. Redman (Eds.), Identity: A Reader (pp. 15–30). New York, NY: Sage Publications.
 19. Hansen, J. M. (2012). De-Nationalize History and What Have We Done? Ontology, Essentialism, and the Search for a Cosmopolitan Alternative. In M. Carretero, M. Asensio, & M. Rodriguez-Moneo (Eds.), History Education and the Construction of National Identities (pp. 17–31). Charlotte, NC: Information Age Publishing.
 20. Kemmis, S. (1991). Critical Education Research. The Canadian Journal for the Study of Adult Education, 5(Special Issue), 94–119.
 21. Kennedy, R. M. (2011). Toward a Cosmopolitan Curriculum of Forgiveness. Curriculum Inquiry, 41(3), 373–393.
 22. Lopez, C., & Carretero, M. (2012). Commentary: Identity Construction and the Goals of History Education. In M. Carretero, M. Asensio, & M. Rodriguez-Moneo (Eds.), History Education and the Construction of National Identities (pp. 139–150). Charlotte, NC: Information Age Publishing.
 23. Ministry of Education. (2014). Current and Modern History of the Arabs – Ninth Grade. Syrian Arab Republic: Public Organization for Publishing.
 24. Misco, T. (2014). Powerful Social Studies Unit Design: A Companion to Powerful Social Studies Teaching and Learning. The Clearing House, 87(6), 241–248.
 25. Moffett, L. (2015). Transitional Justice and Reparations: Remedying the Past: Research Handbook on Transitional Justice. Retrieved from http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2564520
 26. Philips, N., & Hardy, C. (2002). Discourse Analysis: Investigating Processes of Social Construction. London: Sage Publications.
 27. Pingel, F. (2010). UNESCO Guidebook on Textbook Research and Textbook Revision (2nd revised and updated revision). Paris: UNESCO.
 28. Rosa, A. (1994). Discussion of Chapters 6–9: What Do People Consume History For? (If They Do): Learning History as a Process of Knowledge Consumption and Construction of Meaning. In J. F. Voss, & M. Carretero (Eds.), Cognitive and Instructional Processes in History and the Social Studies (pp. 221–233). New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
 29. Rosa, A. (2012). Commentary: What History to Teach? Whose History? In M. Carretero, M. Asensio, & M. Rodriguez-Moneo (Eds.), History Education and the Construction of National Identities (pp. 63–72). Charlotte, NC: Information Age Publishing.
 30. Reisman, A., & Wineburg, S. (2012). Ways of Knowledge in the History Classroom: Supporting Disciplinary Discussion and Reasoning About Texts. In M. Carretero, M. Asensio, & M. Rodriguez-Moneo (Eds.), History Education and the Construction of National Identities (pp. 171–188). Charlotte, NC: Information Age Publishing.
 31. Sen, A. (2006). Identity and Violence: The Illusion of Destiny. London: Penguin Books.
 32. Slater, J. (1995). Methodologies of Textbook Analysis: Report on an Educational Research Workshop of History and Social Studies. In A. Dickinson; P. Gordon, P. Lee, & J. Slater (Eds). International Yearbook of History Education (pp. 179–189). New York, NY: Taylor & Francis Group.
 33. Smith, A. D. (1991). National Identity. London: Penguin Books.
 34. Syrian Education Commission. (2014). Current and Modern History of the Arabs – Ninth Grade (an edited and corrected edition of the original book published by the Syrian Ministry of Education). Istanbul: Syrian Education Commission.
 35. Van Dijk, T. A. (2001). Critical Discourse Analysis. In D. Schiffrin, D. Tannen, & H. Hamilton (Eds.), The Handbook of Discourse Analysis (pp. 352–371). Oxford: Blackwell Publishing.
 36. Voss, J. F., & Carretero, M. (1994). Introduction. In J. F. Voss, & M. Carretero (Eds.), Cognitive and Instructional Processes in History and the Social Studies (pp. 1–14). New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
 37. Wodak, R., De Cillia, R., Reisigl, M., & Leibhart, K. (1999). The Discursive Construction of National Identity. Edinburgh University Press.