Treść głównego artykułu

Abstrakt

Strategie przejściowe stosowane podczas konfliktów często skupiają się na reformach politycznych i gospodarczych. Cole (2007) uwypukla inną ścieżkę reformy, a mianowicie edukację historyczną i jej związek z osiąganiem takich celów, jak sprawiedliwość okresu przejściowego i pokój. Badania (Foster, 2012) wskazują, że w wielu krajach podręczniki nadal przedstawiają jednotorową, nacjonalistyczną narrację o przeszłości, która propaguje pewne punkty widzenia, tłumiąc przy tym lub ignorując inne. Nasze badania stosują krytyczne podejście do edukacji historycznej, jej wpływów na konstruowanie tożsamości, jej możliwych powiązań z emancypacją i społecznymi celami edukacji oraz dyskursywnego wytwarzania oficjalnych narracji. Przedstawiamy konkretny przypadek podręczników historii w targanej konfliktami Syrii, aby uwypuklić potrzebę krytycznego kształcenia historycznego w procesie wprowadzania sprawiedliwości okresu przejściowego i demokratyzacji.

Słowa kluczowe

edukacja historyczna badanie podręczników tożsamość edukacja krytyczna sprawiedliwość okresu przejściowego emancypacja

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Muhammad, S. (2016). Edukacja historyczna w sytuacjach konfliktu. Ku sprawiedliwości okresu przejściowego i emancypacji. Forum Oświatowe, 28(2(56), 11–29. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/457

Referencje

 1. Anderson, B. (1983/1991). Imagined Communities: Reflections of the Origin and Spread of Nationalism (Revised Edition). London: Verso.
 2. Appiah, K. A. (2006). Cosmopolitanism: Ethics in a World of Strangers. New York, NY: W.W. Norton and Company.
 3. Apple, M. W., & Christian-Smith, L. K. (1991). The Politics of the Textbook. In M.W.
 4. Apple, & L. K. Christian-Smith (Eds.), The Politics of the Textbook (pp. 1–21). New York, NY: Routledge.
 5. Barton, K. C. (2012). School History as a Resource for Constructing Identities: Implications of Research from the United States, Northern Ireland, and New Zealand. In M. Carretero, M. Asensio, & M. Rodriguez-Moneo (Eds.), History Education and the Construction of National Identities (pp. 93–107). Charlotte, NC: Information Age Publishing.
 6. Berger, S. (2012). De-Nationalizing History Teaching and Nationalizing it Differently. In M. Carretero, M. Asensio, & M. Rodriguez-Moneo (Eds.), History Education and the Construction of National Identities (pp. 33-47). Charlotte, NC: Information Age Publishing.
 7. Cole, E. A. (2007). Transitional Justice and the Reform of History Education. The International Journal of Transitional Justice, 1 , 115–137.
 8. Cole, E. A., & Murphy, K. (2009). History Education Reform, Transitional Justice and Transformation of Identities.  International Center for Transitional Justice.
 9. Carretero, M., Rodriguez-Moneo, M., & Asensio, M. (2012). History Education and the Constrution of a National Identity. In M. Carretero, M. Asensio, & M. Rodriguez-Moneo (Eds.), History Education and the Construction of National Identities (pp. 1–14). Charlotte, NC: Information Age Publishing.
 10. Carretero, M., Lopez, C., Gonzales, M. F., & Rodriquez-Moneo, M. (2012). Students Historical Narratives and Concepts about the Nation. In M. Carretero, M. Asensio, & M. Rodriguez-Moneo (Eds.), History Education and the Construction of National Identities (pp. 153–170). Charlotte, NC: Information Age Publishing.
 11. Dewey, J. (1934). The Need for a Philosophy of Education. In J. A. Boydston (Ed.), John Dewey: The Latter Works, 1925–1953 (vol. 2, pp. 234–372). Southern Illinois University.
 12. Fairclough, N. (1989). Language and Power. New York, NY: Longman.
 13. Foster, S. (2012). Re-Thinking History Textbooks in A Globalized World. In M. Carretero, M. Asensio, & M. Rodriguez-Moneo (Eds.), History Education and the Construction of National Identities (pp. 49–62). Charlotte, NC: Information Age Publishing.
 14. Fulbrook, M. (1997). Myth Making and National identity: the case of the GDR. In J. Hosking, & G. Schopflin (Eds.), Myths and Nationhood (pp. 72–87). London: C. Hurt & Co.
 15. Geuss, R. (1981).  The Idea of a Critical Theory: Habermas and the Frankfurt School. Cambridge University Press.
 16. Green, A. (1995). Techincal Education and State Formation in Nineteenth-Century England and France.  History of Education, 24(2), 123–139.
 17. Hall, S. (1992). The West and the Rest: Discourse and Power. In S. Hall, & B. Geiben (Eds.), Formations of Modernity (pp. 184–227). Cambridge: Polity Press.
 18. Hall, S. (2000). Who Needs Identity? In P. du Gay, J. Evans, & P. Redman (Eds.), Identity: A Reader (pp. 15–30). New York, NY: Sage Publications.
 19. Hansen, J. M. (2012). De-Nationalize History and What Have We Done? Ontology, Essentialism, and the Search for a Cosmopolitan Alternative. In M. Carretero, M. Asensio, & M. Rodriguez-Moneo (Eds.), History Education and the Construction of National Identities (pp. 17–31). Charlotte, NC: Information Age Publishing.
 20. Kemmis, S. (1991). Critical Education Research.  The Canadian Journal for the Study of Adult Education,  5(Special Issue), 94–119.
 21. Kennedy, R. M. (2011). Toward a Cosmopolitan Curriculum of Forgiveness.  Curriculum Inquiry, 41(3), 373–393.
 22. Lopez, C., & Carretero, M. (2012). Commentary: Identity Construction and the Goals of History Education. In M. Carretero, M. Asensio, & M. Rodriguez-Moneo (Eds.),  History Education and the Construction of National Identities (pp. 139–150). Charlotte, NC: Information Age Publishing.
 23. Ministry of Education. (2014).  Current and Modern History of the Arabs – Ninth Grade. Syrian Arab Republic: Public Organization for Publishing.
 24. Misco, T. (2014). Powerful Social Studies Unit Design: A Companion to Powerful Social Studies Teaching and Learning.  The Clearing House, 87(6), 241–248.
 25. Moffett, L. (2015). Transitional Justice and Reparations: Remedying the Past:  Research Handbook on Transitional Justice. Retrieved from http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2564520
 26. Philips, N., & Hardy, C. (2002).  Discourse Analysis: Investigating Processes of Social Construction. London: Sage Publications.
 27. Pingel, F. (2010).  UNESCO Guidebook on Textbook Research and Textbook Revision (2nd revised and updated revision). Paris: UNESCO.
 28. Rosa, A. (1994). Discussion of Chapters 6–9: What Do People Consume History For? (If They Do): Learning History as a Process of Knowledge Consumption and Construction of Meaning. In J. F. Voss, & M. Carretero (Eds.), Cognitive and Instructional Processes in History and the Social Studies (pp. 221–233). New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
 29. Rosa, A. (2012). Commentary: What History to Teach? Whose History? In M. Carretero, M. Asensio, & M. Rodriguez-Moneo (Eds.), History Education and the Construction of National Identities (pp. 63–72). Charlotte, NC: Information Age Publishing.
 30. Reisman, A., & Wineburg, S. (2012). Ways of Knowledge in the History Classroom: Supporting Disciplinary Discussion and Reasoning About Texts. In M. Carretero, M. Asensio, & M. Rodriguez-Moneo (Eds.), History Education and the Construction of National Identities (pp. 171–188). Charlotte, NC: Information Age Publishing.
 31. Sen, A. (2006).  Identity and Violence: The Illusion of Destiny. London: Penguin Books.
 32. Slater, J. (1995). Methodologies of Textbook Analysis: Report on an Educational Research Workshop of History and Social Studies. In A. Dickinson; P. Gordon, P. Lee, & J. Slater (Eds).  International Yearbook of History Education (pp. 179–189). New York, NY: Taylor & Francis Group.
 33. Smith, A. D. (1991).  National Identity. London: Penguin Books.
 34. Syrian Education Commission. (2014).  Current and Modern History of the Arabs – Ninth Grade (an edited and corrected edition of the original book published by the Syrian Ministry of Education). Istanbul: Syrian Education Commission.
 35. Van Dijk, T. A. (2001). Critical Discourse Analysis. In D. Schiffrin, D. Tannen, & H. Hamilton (Eds.),  The Handbook of Discourse Analysis (pp. 352–371). Oxford: Blackwell Publishing.
 36. Voss, J. F., & Carretero, M. (1994). Introduction. In J. F. Voss, & M. Carretero (Eds.), Cognitive and Instructional Processes in History and the Social Studies (pp. 1–14). New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
 37. Wodak, R., De Cillia, R., Reisigl, M., & Leibhart, K. (1999).  The Discursive Construction of National Identity. Edinburgh University Press.