Treść głównego artykułu

Szczegóły artykułu

Biogram autora

Agnieszka Szplit - Uniwersytet Jana Kochanowskiego Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, Oddział w Kielcach

Doktor pedagogiki (APS, 2006), magister pedagogiki (UJK 1995) i filologii angielskiej (UŚ 2000); adiunkt; członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego i międzynarodowych stowarzyszeń ATEE i EAQUALS; autorka publikacji z zakresu pedeutologii i edukacji językowej.
Jak cytować
Miko-Giedyk, J., & Szplit, A. (2016). Jubileusz 35-lecia Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Konferencja Naukowa: Tożsamość Pedagogiki. Towarzyskość – Etyczność – Wspólnotowość, Warszawa, 11 maja 2016 r. Forum Oświatowe, 28(1(55), 241–246. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/454