Treść głównego artykułu

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Duda, D. (2016). Recenzja książki Agnieszki Nowak-Łojewskiej: Od szkolnego przekazu do konstruowania znaczeń. Wiedza społeczna młodszych uczniów z perspektywy nauczyciela (Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2011), ss. 348. Forum Oświatowe, 28(1(55), 249–256. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/435

Referencje

 1. Cieślikowska, D. (2010). Postrzeganie społeczne. W: M. Branka, D. Cieślikowska (red.), Edukacja antydyskryminacyjna: podręcznik trenerski (s. 75–107). Kraków: Villa Decius. Pobrane z: http://www.bezuprzedzen.org/doc/EdukacjaAntydyskryminacyjna_ebook.pdf
 2. Jasikowska, K. (2015). Po co nam edukacja globalna? W: M. Kuleta-Hulboj, M. Gontarska (red.), Edukacja globalna: polskie konteksty i inspiracje (s. 16–38). Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 3. Klus-Stańska, D. (2005). Między wiedzą a władzą: dziecięce uczenie się w dyskursach pedagogicznych. Problemy Wczesnej Edukacji, 2(2), 92–106.
 4. Klus-Stańska, D. (2006). Behawiorystyczne źródła myślenia o nauczaniu, czyli siedem grzechów głównych wczesnej edukacji. W: D. Klus-Stańska, E. Szatan, D. Bronk (red.), Wczesna edukacja: między schematem a poszukiwaniem nowych ujęć teoretyczno-badawczych (s. 15–28). Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 5. Kuleta-Hulboj, M. (2015). Postkolonialna edukacja globalna w działaniu: inicjatywy Open Spaces for Dialogue and Enquiry i Through Other Eyes. W: M. Kuleta-Hulboj, M. Gontarska (red.), Edukacja globalna: polskie konteksty i inspiracje (s. 91–114). Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 6. Miller, A. (2006). Gdy runą mury milczenia: prawda faktów (J. Hockuba, tłum.). Poznań: Media Rodzina.
 7. Nowak-Łojewska, A. (2011). Od szkolnego przekazu do konstruowania znaczeń: wiedza społeczna młodszych uczniów z perspektywy nauczyciela. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 8. Sikorska, M. (2009). Nowa matka, nowy ojciec, nowe dziecko: o nowym układzie sił w polskich rodzinach. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 9. Solarz, M. W. (2009). Trzeci Świat: zarys biografii pojęcia. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 10. Szkudlarek, T. (2011). Pedagogika krytyczna. W: Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika: podręcznik akademicki (T. 1, s. 363–377). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 11. Średziński, P. (2011). Jak i kiedy mówić o Afryce na lekcjach historii? W: P. Średziński (red.), Czy Afryka jest krajem? (s. 25–36). Warszawa: Fundacja „Afryka Inaczej”. Pobrane z: http://afryka.org/edukacja/poradnik.pdf
 12. Zielińska, H. (2010). Rasizm. W: M. Branka, D. Cieślikowska (red.), Edukacja antydyskryminacyjna: podręcznik trenerski (s. 162–167). Kraków: Villa Decius. Pobrane z: http://www.bezuprzedzen.org/doc/EdukacjaAntydyskryminacyjna_ebook.pdf