Treść głównego artykułu

Szczegóły artykułu

Biogram autora

Sebastian Taboł, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Filologii Słowiańskiej

doktor nauk humanistycnzych (2011) w zakresie filozofii (Uniwersytet Ostrawski) i pedagogiki (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie). Autor dwóch monografii: Istota czytania, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2005 oraz Aspekt socjokulturowo-lingwistycznym w glottodydaktyce języka polskiego, Wydawnictwo PWSZ, Racibórz 2012. Członek Polskiego Towarzystwa Pedagogiki Filozoficznej im. B. Trentowskiego oraz CENTRAL EUROPEAN PHILOSOPHY OF EDUCATION SOCIETY (Praga). w 1997 i 1998 otrzymał nagrodę Rektora Uniwersytetu Opolskiego. Nauczyciel języka polskiego i etyki w Zespole Szkół Ekonomicznych w Opolu.
Jak cytować
Taboł, S. (2016). Recenzja książki Andrzeja Ryka: W poszukiwaniu podstaw badań ejdetycznych w perspektywie fenomenologicznej. Na podstawie koncepcji Edmunda Husserla (Kraków: Wydawnictwo Impuls, 2015), ss. 107. Forum Oświatowe, 28(2(56), 339–342. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/424