Treść głównego artykułu

Abstrakt

Ewaluacja i ocena odgrywają coraz bardziej istotną rolę w edukacji. W efekcie międzynarodowego trendu autonomizacji szkół ewaluacja i ocena podsycają potrzebę monitorowania działań i osiągnięć placówek oświatowych. Jednocześnie zaś coraz bardziej wzrastają oczekiwania skuteczności, sprawiedliwości i jakości wobec edukacji tak powszechnej, jak i alternatywnej (OECD, 2013). Niniejszy artykuł przedstawia projekt badawczy dotyczący wymaganej przez państwo ewaluacji zewnętrznej berlińskich przedszkoli waldorfskich, stanowiącej jedyny jak do tej pory w międzynarodowej praktyce przykład państwowej oceny profesjonalnych działań placówek waldorfskich i steinerowskich. Głównym zagadnieniem artykułu jest zdolność tych placówek do utrzymania swej specyfiki w procesie zewnętrznej ewaluacji. Zagadnienie to ma doniosłe znaczenie również dla Węgier, gdzie niedawno wprowadzono nowy system państwowej ewaluacji szkół, który obejmie instytucje waldorfskie/steinerowskie.

Słowa kluczowe

external Evaluation Waldorf/Steiner pedagogy ewaluacja zewnętrzna pedagogika waldorfska/steinerowska

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Liszka, A., & Kopp, E. (2016). Zewnętrzna ewaluacja a szczególne cechy pedagogiki waldorfskiej. Forum Oświatowe, 28(2(56), 97–114. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/410

Referencje

 1. Angebot für externe Evaluationen zum Berliner Bildungsprogramm für Kinder in Tageseinrichtungen bis zu ihrem Schuleintritt (BBP) (Offer by Confidentia). Retrieved March 21, 2016, from http://s475533673.online.de/index.php/externe-evaluation/anerkannte-anbieter/confidentia.html
 2. Clouder, Ch. (Ed.). (2001). Perspectives in Quality Care in Steiner Education. The Euriopean Council for Steiner Waldorf Education.
 3. Pressing, Ch. (2004). Berliner Bildungsprogramm für die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kinder in Tageseinrichtungen bis zu ihren Schulentritt. Weimar: Sentasverwaltung für Bildung Jugend und Wissenschaft.
 4. Danielson, Ch. (2007). Enhancing Professional Practice: A framework for teaching (2nd ed.). Association for Supervision & Curriculum Development.
 5. Dierick, S., & Dochy, F. (2001). New Lines in Edumetrics: New Forms of Assessment Lead to New Assessment Criteria. Studies in Educational Evaluation, 27(4), 307–329. http://dx.doi.org/10.1016/S0191-491X(01)00032-3
 6. Ellett, C. D., & Garland, J. S. (1987). Teacher evaluation practices in our largest school districts: Are they measuring up to “state-of-the-art” systems? Journal of Personnel Evaluation in Education, 1(1), 69–92.
 7. Föller-Mancini, A. (2014.). Quality development and evaluation in Waldorf kindergartens – experiences arisings from Berlin’s “Educational Program” – Manuscript of a lecture on 13.06.2014.
 8. Hargreaves, A., & Fullan, M. (2013). Professional Capital – Transforming Teaching in Every School. New York: Teachers College Press.
 9. Leana, C. R. (2011). The missing link in school reform. Stanford Social Innovation Review, 25, Fall. Retrieved from http://ssir.org/articles/entry/the_missing_link_in_school_reform
 10. OECD. (2013). Synergies for Better Learning – An International Perspective on Evaluation and Assessment.
 11. Peterson, K. D. (2000). Teacher Evaluation – A Comprehensive Guide to New Directions and Practices (2nd ed.). California: Corwin Press.
 12. Steiner, R. (1991a). Die Erziehungsfrage als soziale Frage – Die spirituellen, kulturgeschichtlichen und sozialen Hintergründe der Waldorfschul-Pädagogik. Dornach: Rudolf Steiner Verlag.
 13. Steiner, R. (1991b). Sechs Vorträge, gehalten in Dornach vom 9. bis 17 August 1919 (4th ed.). Dornach: Rudolf Steiner Verlag.
 14. Steiner, R. (1996). The Foundation of Human Experience. Hudson, NY: Anthroposophic Press.
 15. Stoll, L. (2006). Professional Learning Communities: A Review of the Literature. Journal of Educational Change, 7(4), 221–258.
 16. Sanders, W. L., Wright, S. P., & Horn, S. P. (1997). Teacher and Classroom Context Effects on Student Achievement: Implications for Teacher Evaluation. Journal of Personnel Evaluation in Education, 11, 57–67. Retrieved from https://www.sas.com/govedu/edu/teacher_eval.pdf
 17. Wenger, E. (1998). Communities of Practice. Cambridge University Press.