Treść głównego artykułu

Abstrakt

Problematyka artykułu dotyczy interpretacji niepełnosprawności ruchowej, konstruowanych pod wpływem kontrowersyjnej ekspozycji witryny sex-shopu, wykorzystującej typowe rekwizyty związane z niepełnosprawnością i chorobą. Jego celem jest rozpoznawanie swoistości percepcji emocjonalnej respondentów pełnosprawnych i z niepełnosprawnością ruchową na tle kulturowych wzorów emocjonalności i współczesnych dyskursów, dotyczących osób z niepełnosprawnością.

Słowa kluczowe

percepcja emocjonalna interpretacja kontekst społeczny i kulturowy niepełnosprawność ruchowa

Szczegóły artykułu

Biogramy autorów

Małgorzata Lewartowska-Zychowicz, Uniwersytet Gdański, Instytut Pedagogiki

Pedagog, zatrudniona na stanowisku prof. UG w Zakładzie Pedagogiki Ogólnej Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w pedagogice ogólnej. Zainteresowania badawcze dotyczą pedagogiki ogólnej, jej języka, ewolucji statusu naukowego, ideologicznego podłoża teorii wychowania, relacji między ideologiami społecznymi, społecznymi dyskursami edukacyjnymi a modelowaniem tożsamości w procesie instytucjonalnej/pozainstytucjonalnej edukacji i wychowania, oraz kwestii atrybutów roli, kształcenia i społecznego funkcjonowania nauczycieli. Autorka 3 monografii, 40 artykułów w czasopismach i rozdziałów w monografiach. Uczestniczka projektu badawczego, dotyczącego kształcenia nauczycieli w okręgu Linkoping w Szwecji.

Sławomira Sadowska, Uniwersytet Gdański, Instytut Pedagogiki

Dr hab. Sławomira Sadowska, prof. UG, jest pracownikiem Zakładu Pedagogiki specjalnej Instytutu Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Ważnym kierunkiem teoretycznych i empirycznych studiów jest jakość życia osób z niepełnosprawnością, problem „obcości” człowieka niepełnosprawnego w perspektywie społeczno-kulturowego porządku ze zwróceniem szczególnej uwagi na przestrzeń szkoły. Na tle społeczno-kulturowego porządku poszukuje tego, co kryje się za polityką oświatową, co może się dziać (dzieje się) w edukacji za sprawą programów edukacyjnych, poglądów nauczycieli, uczniów i rodziców.

Longina Strumska-Cylwik, Uniwersytet Gdański, Instytut Pedagogiki

Dr Longina Strumska-Cylwik – pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Pedagogiki Ogólnej Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu  Gdańskiego. W obszarze jej głównych zainteresowań znajduje się komunikacja międzyludzka i interpersonalna, zagadnienie otwartości i zamknięcia oraz szeroko pojmowany język i ukryte w nim znaczenia.

Jak cytować
Lewartowska-Zychowicz, M., Sadowska, S., & Strumska-Cylwik, L. (2016). Reklama witryny sex-shopu jako przyczynek do refleksji nad percepcją emocjonalną niepełnosprawności ruchowej. Forum Oświatowe, 28(2(56), 241–254. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/405

Referencje

 1. Borowska-Beszta, B. (2012). Niepełnosprawność w kontekstach kulturowych i teoretycznych. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 2. Chodkowska, M. (1994). Kulturowe uwarunkowania postaw wobec inwalidztwa oraz osób niepełnosprawnych: ciągłości i możliwości zmiany. W: M. Chodkowska (red.), Człowiek niepełnosprawny. Problemy autorealizacji i społecznego funkcjonowania. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 3. Evans, D. (2002). Emocje. Naukowo o uczuciach. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
 4. Falkowski, A., Tyszka, T. (2009). Psychologia zachowań konsumenckich. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne GWP.
 5. Gesteland, R. (2000). Różnice kulturowe a zachowania w biznesie. Marketing, negocjacje i zarządzanie w różnych kulturach. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 6. Krause, A. (2004) Człowiek niepełnosprawny wobec przeobrażeń społecznych. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 7. Morreale, S. P., Spitzberg, B. H., Barge, J. K. (2007). Komunikacja między ludźmi: motywacja, wiedza i umiejętności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 8. Ostrowska, A. (1997). Postawy społeczeństwa polskiego w stosunku do osób niepełnosprawnych. W: A. Gustavsson, E. Zakrzewska-Manterys (red.), Upośledzenie w społecznym zwierciadle. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 9. Sadowska, S. (2013). W kręgu myślenia o wzroście osobistej i społecznej odpowiedzialności – głos pedagogiki specjalnej w polu zmiennych skrzyżowań perspektyw polityki, pedagogiki, rehabilitacji. Szkice Humanistyczne, 1.
 10. Sahaj, T. (2013). Niepełnosprawni i niepełnosprawność w mediach. Warszawa: Wydawnictwo „GARMOND”.
 11. Üstün, T. B. (1998). Międzynarodowa klasyfikacja uszkodzeń, aktywności i uczestnictwa. Warszawa: ICIDH – 2.
 12. Zakrzewska-Manterys, E. (2010). Upośledzeni umysłowo: poza granicami człowieczeństwa. Warszawa: Wydawnictwo UW.
 13. Zimbardo, P.G. (1999). Psychologia i życie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.