Treść głównego artykułu

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Socha, K. (2016). Recenzja książki Agnieszki Gromkowskiej-Melosik: Elitarne szkolnictwo średnie: między reprodukcją społeczno-kulturową a ruchliwością konkurencyjną (Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2015), ss. 475. Forum Oświatowe, 28(1(55), 257–262. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/395

Referencje

  1. Gromkowska-Melosik, A. (2015). Elitarne szkolnictwo średnie: między reprodukcją społeczno-kulturową a ruchliwością konkurencyjną. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.