Treść głównego artykułu

Słowa kluczowe

kulturowo-historyczna teoria Lwa S. Wygotskiego CHAT nauczanie rozwijające zadanie rozwojowe wczesna edukacja myślenie teoretyczne myślenie twórcze i problemowe myślenie naukowe zdolność uczenia współdziałanie uczniów i nauczycieli refleksja

Szczegóły artykułu

Biogram autora

Ewa Lemańska-Lewandowska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Pedagogiki, Katedra Dydaktyki i Studiów nad Kulturą Edukacji

Pedagog wczesnoszkolny, adiunkt w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Koordynator projektu Akademickie Centrum Kreatywności. Interesuje się pedagogiką w zakresie podstaw kształcenia jednostki w całym cyklu życia (ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia dziecka w wieku wczesnoszkolnym), interakcjami edukacyjnymi  (ich rolą w procesie tworzenia efektywnego środowiska uczenia się uczniów oraz rolą języka i sposobów mówienia w procesie uczenia się - język instrukcji, język i jego znaczenie w dyscyplinie i zarządzaniu klasą szkolną) w oparciu o koncepcje socjokulturowe L. S. Wygotskiego i J. S. Brunera.