Treść głównego artykułu

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Kaliszewska, M. (1). Pedagogiczne spojrzenie na wybrane paradygmaty całościowe (Krystyna Duraj-Nowakowa, Podejścia całościowe do pedagogiki: wybór, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008, ss. 220). Forum Oświatowe, 21(2(41), 148–153. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/353