Treść głównego artykułu

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Kaliszewska, M. (1). O profitach i zyskach dla pedagogiki (Monika Jaworska-Witkowska, Ku kulturowej koncepcji pedagogiki. Fragmenty i ogarnięcia, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2009, ss. 578). Forum Oświatowe, 21(2(41), 131–136. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/350

Referencje

  1. Chojecki, A. (1997). Mowa mowy: o języku współczesnej humanistyki. Gdańsk: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria.
  2. Jaworska-Witkowska, M., Rzekońska, A. (red.). (2008). Przeszukiwanie humanistyki: od inspiracji do inicjacji. Studenckie próby między dydaktyką a badaniami. Toruń: Adam Marszałek.
  3. Kwieciński, Z., Jaworska-Witkowska, M. (red.). (2008). Ku integralności edukacji i humanistyki: Księga Jubileuszowa dla Lecha Witkowskiego. Toruń: Adam Marszałek.
  4. Nowicka, E. (2009). Świat człowieka, świat kultury. Warszawa.