Treść głównego artykułu

Abstrakt

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Mroczka, E. (1). Infantylizacja jako istotny rys tożsamości zawodowej nauczycieli wczesnej edukacji. Forum Oświatowe, 21(2(41), 107–118. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/348

Referencje

 1. Barber, B. R. (2008). Skonsumowani: jak rynek psuje dzieci, infantylizuje dorosłych i połyka obywateli. Warszawa: Muza.
 2. Booth, T., Nes, K., Strømstad, M. (2003). Developing Inclusive Teacher Education. London: Routledge.
 3. Bzymek, A. (2008). Wymiary niedojrzałości i życie rodzinne, na podstawie wybranych studiów syndromu Piotrusia Pana. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, 4.
 4. Czerepaniak-Walczak, M. (1995). Refleksja zawodowa nauczyciela-wychowawcy, jej przedmiot źródła i rola. Studia Pedagogiczne, 59.
 5. Furedi, F. (2008). Gdzie się podziali wszyscy intelektualiści. Warszawa: PIW.
 6. Klus-Stańska, D. (2006). Behawiorystyczne źródła myślenia o nauczaniu, czyli siedem grzechów głównych wczesnej edukacji. W: D. Klus-Stańska, E. Szatan, D. Bronk (red.), Wczesna edukacja: między schematem a poszukiwaniem nowych ujęć teoretyczno-badawczych. Gdańsk: Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego.
 7. Klus-Stańska, D. (2007). Między wiedzą a władzą: dziecięce uczenie się w dyskursach Pedagogicznych. Problemy Wczesnej Edukacji, 1/2.
 8. Klus-Stańska, D., Nowicka, M. (2005). Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej. Warszawa: WSiP.
 9. Klus-Stańska, D. (2006). Nauczyciele na drodze awansu zawodowego – między pozorem a profesjonalizacją. Problemy Wczesnej Edukacji, 1.
 10. Klus-Stańska, D. (2005). Mentalne zniewolenie nauczycieli wczesnej edukacji – epizod czy prawidłowość. Problemy Wczesnej Edukacji, 1.
 11. Kopciewicz, L. (2006). Koncepcja roli zawodowej nauczycielek edukacji wczesnoszkolnej – ujęcie Feministyczne. W: D. Klus-Stańska, E. Szatan, D. Bronk (red.), Wczesna edukacja: między schematem a poszukiwaniem nowych ujęć teoretyczno-badawczych. Gdańsk: Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego.
 12. Kwaśnica, R. (1995). Wprowadzenie do myślenia o wspomaganiu nauczycieli w rozwoju. Studia Pedagogiczne, 61.
 13. Kwaśnica, R. (1990). Ku pytaniom o psychospołeczne kształcenie nauczycieli. W: Z. Kwieciński, L. Witkowski (red.), Ku pedagogii pogranicza. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika.
 14. Kwiatkowska, H. (2005). Tożsamość nauczycieli. Gdańsk: GWP.
 15. Michalak, J. (2001). Pełnienie roli nauczyciela a poszukiwanie własnej tożsamości. W: T. Bajkowski, K. Sawicki (red.), Tożsamość osobowa a tożsamości społeczne: wyzwania dla
 16. edukacji XXI wieku. Białystok: Trans Humana.
 17. Potulicka, E. (1997). Autonomia zarządzania szkołami w walce dyskursów. W: Z. Kwieciński (red.), Nieobecne dyskursy (część 5). Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika.
 18. Rodziewicz, E. (1994). Szkoły myślenia w edukacji. W: J. Brzeziński, L. Witkowski (red.), Edukacja wobec zmiany społecznej. Poznań: Edytor.
 19. Rutkowiak, J. (1994). Nauczyciel i Inny: dialog pedagogiczny a zagadnienie różnicy. W: J. Brzeziński, L. Witkowski (red.), Edukacja wobec zmiany społecznej. Poznań: Edytor.
 20. Rutkowiak, J. (2000). Nauczyciel w wieloznaczności wolności a jego uczenie się od outsiderów. W: H. Kwiatkowska, T. Lewowicki, S. Dylak (red.), Współczesność a kształcenie nauczycieli. Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP.
 21. Szkudlarek, T. (2001). Ekonomia i etyka: przemieszczenia dyskursu edukacyjnego. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, numer specjalny.
 22. Szkudlarek, T. (1993). Czy koniec pedagogiki? W: E. Rodziewicz, M. Szczepska-Pustkowska (red.), Od pedagogiki ku pedagogii. Toruń: Edytor.
 23. Zalewska, E. (1995). Tożsamość zawodowa nauczyciela w „edukacji otwartej” i „edukacji zamkniętej”. W: E. Rodziewicz (red.), Inspiracje, otwarcia, krytyki w edukacji. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 24. Zalewska, E. (2006). Nauczyciel klas I-III wobec wyzwań reformy edukacji: posłuszny realizator czy autonomiczny profesjonalista. Problemy Wczesnej Edukacji, 1.