Treść głównego artykułu

Abstrakt

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Brudnik, M. (1). Analiza transakcyjna w praktyce szkolnej. Forum Oświatowe, 21(2(41), 89–105. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/347

Referencje

  1. Sęk, H. (1991). Komunikowanie się normalne i zaburzone– wybrane koncepcje. W. H. Sęk (red.), Społeczna psychologia kliniczna. Warszawa: PWN.
  2. Edwards, C. H. (2006). Dyscyplina i kierowanie klasą. Warszawa: PWN.
  3. Jagieła, J. (1992). Wstęp do analizy transakcyjnej: przewodnik dla studentów pedagogiki społecznej. Częstochowa: Wydawnictwo WSP Częstochowa.
  4. Ernst, J. (1991). Szkolne gry uczniów: jak sobie z nimi radzić. Warszawa: WSiP.
  5. Sillamy, N. (1994). Słownik psychologii. Katowice: „Książnica”.
  6. Reber, A. S. (2000). Słownik psychologii. Warszawa: SCHOLAR.
  7. Jagieła, J. (2008). Narcystyczna szkoła: o psychologicznej rzeczywistości szkoły. Kraków: Rubikon.
  8. Pilecka, W., Radkowska, G., Wrona, L. (red.). (2004). Podstawy psychologii: podręcznik dla studentów kierunków nauczycielskich. Kraków: Wydawnictwo Naukowe AP.
  9. Berne, E. (1994). Seks i kochanie. Warszawa: KiW.
  10. Bocheńska. (2006). Szach-mat, czyli o komunikacji w rzeczywistości szkolnej. Warszawa: WSiP.