Treść głównego artykułu

Abstrakt

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Wajsprych, D. (1). Modele edukacji religijnej we współczesnej szkole. Forum Oświatowe, 21(2(41), 77–87. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/346

Referencje

  1. Milerski, B. (1998). Religia a szkoła: status edukacji religijnej w szkole w ujęciu ewangelickim. Warszawa.
  2. Bagrowicz, J. (2000). Edukacja religijna współczesnej młodzieży: źródła i cele. Toruń.
  3. Pajer, F. (1992). Nauczanie religii w europejskich systemach oświatowych. Przegląd Powszechny, 6.
  4. Murawski, R. (1999). Wczesnochrześcijańska katecheza. Warszawa.
  5. Majewski, M. (1995). Tożsamość katechezy integralnej. Kraków.
  6. Charytański, J. (1992). Lekcje religii w Europie. AK, 118, 194–207.
  7. Murawski, R. (1992). Ewangelizacyjny charakter katechezy. AK, 118, 181–183.