Treść głównego artykułu

Abstrakt

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Smulska, K. (1). Rolanda Meighana krytyka szkoły tradycyjnej – propozycje naprawy i alternatywa. Forum Oświatowe, 21(2(41), 61–75. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/344

Referencje

  1. Gardner, H. (2002). Inteligencje wielorakie: teoria w praktyce. Poznań: Media Rodzina.
  2. Meighan, R. (1993). Theory and Practice of REGRESSIVE EDUCATION. Nottingham: Educational Heretics Press.
  3. Meighan, R. (2005). Comparing Learning Systems: the good, the bad, the ugly, and the counterproductive, And why many home-based educating families found a learning system which fits for a democracy. Nottingham: Educational Heretics Press.
  4. Meighan, R., Barton, L., Walker, s. (1993). Socjologia Edukacji. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika.