Treść głównego artykułu

Abstrakt

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Budajczak, M. (1). Fińskie sampo – O łamaniu kodu edukacyjnego sukcesu słów kilka. Forum Oświatowe, 21(2(41), 47–60. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/343

Referencje

 1. Kwieciński, Z. (2007). Między patosem a dekadencją. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP we Wrocławiu.
 2. Raport polskiej agendy PISA. (b.d.). Pobrane z: http://www.ifispan.waw.pl/files/gfx/PISA/PISA_2006_071130.pdf
 3. Raport OECD – School Factors Related to Quality and Equity. Pobrane z: http://www.oecd.org/dataoecd/15/20/34668095.pdf
 4. Raport OECD. (2000). Pobrane z: http://www.oecd.org/dataoecd/15/20/34668095.pdf
 5. Honkatukia, P., Kivivuori, J. (2006). Main Trends in Juvenile Crime and Its Control in Finland. W: P. Honkatukia, J. Kivivuori, Juvenile crime in Finland: Trends, causes and control. National Research Institute Publication, 221.
 6. Gmerek, T. (2007). Społeczne funkcje szkolnictwa w Finlandii. Poznań: Wyższa Szkoła Humanistyczna w Lesznie.
 7. Raport OECD. (b.d.). Starting Strong II: Early Childhood Education and Care. Pobrane z: http://www.oecd.org/document/63/0,3343,en_2649_39263231_37416703_1_1_1_1,00.html#CP
 8. Gamerman, E. (2008, 29 lutego). What Makes Finnish Kids So Smart. The Wall Street Journal. Pobrano z: http://online.wsj.com/article/SB120425355065601997.html
 9. Kasurinen, H. (2005, 3 lutego). Student Assessment In Finland – Basic Education. Pobrano z: http://www.oph.fi
 10. Von C. Zastrow. (b.d.). In Teachers We Trust. An Interview with Finnish Education Expert Reijo Laukkanen. Pobrano 29 września 2008, z: http://www.publicschoolinsights.org/node/2121
 11. Plocker, S. (2007, 12 marca). What’s Finland’s Secret? Pobrano z: http://www.ynet.co.il/english/articles/0,7340,L-3478376,00.html
 12. Tedesco, J. C. (1993, 25 lutego). Current trends in educational reform. Raport EDC-93/CONF-001/I-4 UNESCO, Paris.
 13. Crace, J. (2003, 16 września). Heaven and Helsinki. Guardian. Pobrane z: http://www.guardian.co.uk/education/2003/sep/16/schools.uk
 14. Simola, H. (2005). The Finnish Miracle of PISA. Comparative Education, 4, 465–466.