Treść głównego artykułu

Abstrakt

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Solecka-Drew, E. (2015). Umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego w Polsce a model australijski. Forum Oświatowe, 21(2(41), 5–15. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/340

Referencje

 1. Adams, T. (2007). The Development of International Education in Australia: A Framework for the Future. Journal of Studies in International Education, 11(3/4), 410–420.
 2. Australian Government, Department of Education, Employment and Workplace Relations. (2007). National Code of Practice for Registration Authorities and Providers of Education and Training to Overseas Students 2007 (The National Code 2007). Canberra.
 3. Baker, M., Robertson, F., Taylor, A., Double, L. (1996). The Labour Market Effects of Overseas Students. Canberra.
 4. Cuthbert, D., Smith, W., Boey, J. (2008). What Do We Really Know About the Outcomes of Australian International Education? A Critical Review and Prospectus for Future Students. Journal of Studies in International Education, 12(3), 255–275.
 5. Enders, J. (2004). Higher Education, Internationalization, and the Nation-State: Recent Developments and Challenges to Governance Theory. Higher Education, 47, 361–382.
 6. GUS. (2008). Szkoły Wyższe i ich Finanse w 2007 roku. Warszawa.
 7. Krzaklewska, E., Krupnik, S. (2005). New Services for International Students: Case Study of the Jagiellonian University in Kraków, Poland (artykuł konferencyjny) International Conference of Student Affairs, Leuven. Pobrane 7 grudnia 2008, z: http://www.kuleuven.be/congres/pdf/krzaklewska_krupnik.pdf
 8. Niland, J. (2008). The Engagement of Australian Universities with Globalization. W: L. Weber, J. Duderstadt (red.), The Globalization of Higher Education (s. 77–91). London.
 9. Sidhu, R. K. (2006). Universities and Globalization: To Market, to Market. Mahwah.
 10. Siwińska, B. (2007). Education goes global! Strategie internacjonalizacji szkolnictwa wyższego. Warszawa.
 11. Sylwerster, R. (2002). Mapping International Education. A Historical Survey 1839–1944. Journal of Studies in International Education, 1(90), 91–125.
 12. Umehara, M. (1990). Sweeping Reforms Changing Australian Higher Education. World Education News and Reviews, 3(3), 2–3, 22–23.
 13. Wächter, B. (2008). English Taught Programmes in European Higher Education. Pobrane 7 grudnia 2008 z ACA Study: http://www.eaie.org/pdf/antwerp/601.pdf
 14. Wagner, P. (2004). Higher Education in an Era of Globalization: What is at Stake? W: J. Odin, P. Manicas (red.), Globalization and Higher Education (s. 7–23). Honolulu.
 15. Williams, L. (Foreword). W: M. Baker, F. Robertson, A. Taylor, L. Double, The Labour Market Effects of Overseas Students. Canberra.
 16. de Wit, H. (2008). The Internationalization of Higher Education in a Global Context. W: H. de Wit et al. (red.), The Dynamics of International Student Circulation in a Global Context. Rotterdam.
 17. de Wit, H. (2008a). International Student Circulation in the Context of the Bologna Process and the Lisbon Strategy. W: H. de Wit et al. (red.), The Dynamics of International Student Circulation in a Global Context (s.167–198). Rotterdam.