Treść głównego artykułu

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Duraj-Nowakowa, K. (1). Jak napisać i oceniać esej pedagogiczny? Małgorzata Kaliszewska, Esej pedagogiczny w kształceniu akademickim: teoria, praktyka i ocenianie. Forum Oświatowe, 22(1(42), 185–187. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/339