Treść głównego artykułu

Szczegóły artykułu

Referencje

  1. Borowicz, R. (2009). System kształcenia – presja społecznego popytu. W: R. Borowicz, Z. Kwieciński, (red.), Wychowanie w społeczeństwie permanentnego kryzysu: profesorowi Stanisławowi Kawuli w rocznicę urodzin (s. 72–87). Toruń.
  2. Borowicz, R., Kwieciński, Z. (red.). (2009). Wychowanie w społeczeństwie permanentnego kryzysu: profesorowi Stanisławowi Kawuli w rocznicę urodzin. Toruń.
  3. Hejwosz, D. (2010). Edukacja uniwersytecka i kreowanie elit społecznych. Kraków.
  4. Melosik, Z. (2002). Uniwersytet i społeczeństwo: dyskursy wolności, wiedzy i władzy. Poznań.