Treść głównego artykułu

Abstrakt

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Kopciewicz, L., & Patalon, M. (1). Nauczanie o Bogu jako socjalizacyjny trening nierówności płci. Forum Oświatowe, 22(1(42), 143–159. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/335

Referencje

  1. Durkheim, E. (1973). Moral Education: A Study in the Theory and Application of the Sociology of Education. New York.
  2. Majewski, J. (2005). Teologia na rozdrożach. Kraków.
  3. Bowden, J. A. (2005). Reflections on the Phenomenographic Research Process. W: J. A. Bowden, P. Green (red.), Doing Developmental Phenomenography. Victoria 2005.
  4. Feuerbach, L. (1953). Wykłady o istocie religii. Warszawa.
  5. Johnson, E. (1992). She Who Is: The Mystery of God in Feminist Theological Discourse. New York.
  6. Marton, F. (1994). Phenomenography. W: T. Husén, T. N. Postlethwaite (red.), The International Encyclopedia of Education. London.
  7. Ricoeur, P. (1989). Język, tekst, interpretacja: wybór pism. Warszawa.
  8. Storkey, E. (1985). What’s Wright with Feminism? London.
  9. Tillich, P. (1994). Pytanie o Nieuwarunkowane. Pisma z filozofii religii. Kraków.