Treść głównego artykułu

Abstrakt

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Kożyczkowska, A. (1). Stefana Wyszyńskiego antropologia „możliwości”: ludzka praxis jako płaszczyzna możliwości. Forum Oświatowe, 22(1(42), 115–141. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/334

Referencje

 1. Tomasz z Akwinu. (1970). Suma Teologiczna (tom 18: Sprawiedliwość, O. F. W. Bednarski, tłum.). Londyn: Ośrodek Wydawniczy „VERITAS”.
 2. Wyszyński, S. (1999). Człowiek istotą społeczną: do inteligencji katolickiej grupy „Odrodzenie”. Konferencja II (Jasna Góra, 12 października 1957). W: Kardynał Stefan Wyszyński. Prymas Polski, Dzieła zebrane (tom 3). Warszawa: Wyd. im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Soli Deo.
 3. Wyszyński, S. (2001). Bóg w stajni: uplątanie się Boga w dolę człowieczą. W: Stefan Kardynał Wyszyński. Prymas Polski, Miłość na co dzień. Rozważania. Warszawa: Wydawnictwo im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego „Soli Deo”, Apostolicum.
 4. Wyszyński, S. (2001). Humanistyczne wartości Bożego Narodzenia: „Ukazała się ludzkość Zbawiciela naszego…”. W: Stefan Kardynał Wyszyński. Prymas Polski, Miłość na co dzień. Rozważania. Warszawa: Wydawnictwo im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego „Soli Deo”, Apostolicum.
 5. Wyszyński, S. (2001). Wielkanocna lekcja dobroci i przebaczenia: zmartwychwstał Pan prawdziwie. Wielkanoc. W: Stefan Kardynał Wyszyński. Prymas Polski, Miłość na co dzień. Rozważania. Warszawa: Wydawnictwo im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego „Soli Deo”, Apostolicum.
 6. Wyszyński, S. (2006). Nowe życie w Chrystusie: kurs homiletyczno-katechetyczno-liturgiczny, 9 września 1971. W: A. F. Dziuba (red.), Kardynał Stefan Wyszyński Prymas Polski, Veritatem facientes in caritate: przemówienia w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Warszawa: Wyd. UKSW.
 7. Wyszyński, S. (2007). …Abyście byli mężni i niezłomni w obronie człowieka… Przemówienia Prymasa Polski do lekarzy po rekolekcjach (Warszawa, kościół Sióstr Wizytek, 3 kwietnia 1960). W: Kardynał Stefan Wyszyński. Prymas Polski, Dzieła zebrane (tom 6). Warszawa: Wyd. im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Soli Deo.
 8. Wyszyński, S. (2007). Kościół wyzwala z niewoli materii. Podczas konsekracji kościoła Świętego Jakuba (Warszawa, 24 września 1960). W: Kardynał Stefan Wyszyński. Prymas Polski, Dzieła zebrane (tom 6). Warszawa: Wyd. im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Soli Deo.
 9. Wyszyński, S. (2007). „O człowiecze Boży”. Konferencja do inteligencji warszawskiej (Warszawa, kościół Świętej Anny, 10 kwietnia 1960). W: Kardynał Stefan Wyszyński. Prymas Polski, Dzieła zebrane (tom 6). Warszawa: Wyd. im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Soli Deo.
 10. Wyszyński, S. (2007). Obecność Maryi w Misterium Chrystusa i Kościoła. Konferencja na temat Konstytucji dogmatycznej o Kościele 14 czerwca 1965. W: A. F. Dziba (red.), Kardynał Stefan Wyszyński. Prymas Polski, Nie chciejcie łatwego życia. Konferencje i homilie wygłoszone w kościele akademickim Świętej Anny do studentów. Warszawa: Wyd. UKSW.
 11. Wyszyński, S. (2007). Światło na oświecenie pogan (Gniezno, bazylika, uroczystość Matki Boskiej Gromnicznej, 2 luty 1960). W: Kardynał Stefan Wyszyński. Prymas Polski, Dzieła zebrane (tom 6). Warszawa: Wyd. im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Soli Deo.
 12. Wyszyński, S. (2007). Trzeba nam bohaterów na miarę Jana Bosko [Wyjątki z kazania], (Warszawa, Bazylika Najświetszego Serca Jezusa, 31 stycznia 1960). W: Kardynał Stefan Wyszyński. Prymas Polski, Dzieła zebrane (tom 6). Warszawa: Wyd. im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Soli Deo.
 13. Wyszyński, S. (2007). Uświęcenie doczesności. Katolicki sens w Bożym naturalizmie. Dzień skupienia Instytutu Prymasowskiego (Warszawa, 23 września 1960). W: Kardynał Stefan Wyszyński. Prymas Polski, Dzieła zebrane (tom 6). Warszawa: Wyd. im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Soli Deo.
 14. Zybertowicz, A. (1995). Przemoc i poznanie. Studium z nieklasycznej socjologii wiedzy. Toruń: Wyd. Uniwersytet Mikołaja Kopernika.