Treść głównego artykułu

Abstrakt

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Grabowska, A. (2015). Uwodzenie, cyberprzemoc oraz pornografia – wiktymizacja dziecka. Forum Oświatowe, 22(1(42), 99–114. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/333

Referencje

 1. Badania Gemius SA: Dzieci aktywne online. Pobrane 12 lipca 2009, z: http://www.gemius.pl/pl/raporty/2007–10/01
 2. Badania TNS OBOP: Polska w sieci. Pobrane 12 lipca 2009, z: http://www.tns-global.pl/centrum/2005/2005–02#951
 3. Bednarek, J. (2006). Zagrożenia w cyberprzestrzeni. W. M. Jędrzejko (red.), Patologie społeczne. Pułtusk.
 4. Berson, I. R. (2003). Cyberofiary: psychospołeczne konsekwencje wykorzystywania młodzieży za pośrednictwem Internetu. Dziecko Krzywdzone: teoria, badania, praktyka, 2.
 5. Buczna, M. (red.). (2008). Kodeks karny, kodeks postępowania karnego, kodeks karny wykonawczy, kodeks wykroczeń, kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, kodeks karny skarbowy. Warszawa.
 6. Carr, J. (2005). Internet a wykorzystywanie seksualne dzieci i pornografia dziecięca. Dziecko Krzywdzone: teoria, badania, praktyka, 13.
 7. Groom. (b.d.). W: Dictionary of Contemporary English. Harlow.
 8. Kirwil, L. (b.d.). Wzorce korzystania z Internetu przez dzieci w wieku 13–15 lat. Pobrane 29 lipca 2009, z: http://www.brpd.gov.pl/detail.php?recid=55
 9. Kunicka-Michalska, B. (2004). Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności popełniane za pośrednictwem systemu informatycznego. Wrocław.
 10. Nowakowski, P. T. (2008). Przemoc w sieci: przyczynek do dalszych analiz. W: M. Kowalski (red.), Internet: między edukacją, bezpieczeństwem a zdrowiem. Tychy.
 11. Palmer, T. (2005). Ciemna strona Internetu – ofiary pornografii dziecięcej. Dziecko Krzywdzone: teoria, badania, praktyka, 13.
 12. Pobrane 14 lipca 2009, z: http://www.egospodarka.pl/5232,Pornografia-w-Internecie,1,39,1.html
 13. Pobrane 21 lipca 2009, z: http://www.dzieckokrzywdzone.pl/slownik.html#d524
 14. Pospiszyl, K. (2005). Przestępstwa seksualne. Warszawa.
 15. Pospiszyl, I. (2008). Patologie społeczne. Warszawa.
 16. Salter, A. C. (2005). Drapieżcy: pedofile, gwałciciele i inni przestępcy seksualni. Poznań.
 17. Ust. 1 art. 72 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Pobrane 24 lipca 2009, z: http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/kon1.htm
 18. Ust. 3 art. 9 Międzynarodowej Konwencji o Cyberprzestępczości. Pobrane 24 lipca 2009, z: http://prawo.vagla.pl/skrypts/cybercrime_konwencja.htm
 19. Walczak, A. (b.d.). Cyberbullying – prześladowanie w Internecie. Pobrane 21 lipca 2009, z: http://www.egospodarka.pl/22437,Cyberbullying-przesladowanie-w-Internecie,1,12,1.html
 20. Wenzel, M., Feliksiak, M. (b.d.). Czego Polacy boją się w internecie? Pobrane 2 sierpnia 2009 z: http://netochron.pl/strona.php?p=1
 21. Wojtasik, Ł. (b.d.). Cyberprzemoc – charakterystyka zjawiska, skala problemu, działania profilaktyczne. Pobrane 2 sierpnia 2009, z: http://www.dzieckowsieci.pl/repository/upload/PDF/cyberprzemoc.pdf
 22. Wojtasik, Ł. (2003). Pedofilia i pornografia dziecięca w Internecie. Dziecko Krzywdzone: teoria, badania, praktyka, 2.
 23. Wojtasik, Ł. (2005). Dziecko w Sieci. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 3.
 24. Wojtasik, Ł. (2005). Wykorzystywanie seksualne dzieci w Internecie – perspektywa krajowa. Dziecko Krzywdzone: teoria, badania, praktyka, 13.
 25. Wojtasik, Ł. (2009). Cyberprzemoc – charakterystyka zjawiska, skala problemu, działania profilaktyczne. Pobrane 20 lipca 2009, z: http://www.dzieckowsieci.pl/repository/upload/PDF/cyberprzemoc.pdf
 26. Zmarzlik, J. (2005). Internetowe znajomości – lek na samotność w realnym świecie. Dziecko Krzywdzone: teoria, badania, praktyka, 13.