Treść głównego artykułu

Abstrakt

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Kalecińska-Adamczyk, E. (1). Konwencjonalna rozmowa jako strategia poprawy nastroju i wyzwalania uległości. Forum Oświatowe, 22(1(42), 63–78. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/331

Referencje

 1. Aune, R. K., Basil, M. D. (1994). A relational obligations approach to the foot-in-the mouth effect. Journal of Applied Social Psychology, 24, 546–556.
 2. Bargh, J. A. (1984). Automatic and conscious processing of social information. W: R. S. Wyer, T. K. Srull (red.), Handbook of social cognition (vol. 3., s. 1–43). Hillsdale, NJ: Erlbaum.
 3. Doliński, D. (2000). Psychologia wpływu społecznego. Wrocław: Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum.
 4. Doliński, D. (2000a). Emocje, poznanie i zachowanie. W: J. Strelau (red.), Psychologia: podręcznik akademicki (t. 2, s. 368–394). Gdańsk: GWP.
 5. Doliński, D. (2005). Techniki wpływu społecznego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe “Scholar”.
 6. Doliński, D., Grzyb, T., Olejnik, J., Prusakowski, S., Urban, K. (2002). Dialog jako meta technika wpływu społecznego. Tryb komunikacji a efektywność techniki „liczy się każdy grosz”. Studia Psychologiczne, 40(3), 127–152.
 7. Doliński, D., Nawrat, M., Rudak, I. (1999). Monolog, dialog i uległość. Kolokwia Psychologiczne, 7, 169–191.
 8. Forgas, J. P. (1995). Mood and judgment: The affect infusion model (AIM). Psychological Bulletin, 117, 39–66.
 9. Forgas, J. P. (1998). Asking nicely? The effects of mood on responding to more or less polite requests. Personality and Social Psychology Bulletin, 24, 173–185.
 10. Howard, D. J. (1990). The influence of verbal responses to common greetings on compliance behavior: The foot-in-the-mouth effect. Journal of Applied Social Psychology, 20, 1185–1196.
 11. Kalecińska-Adamczyk, E. (2007). Dialog jako peryferyjny sygnał uległości w perswazji. Studia psychologiczne, 45, 4 , 29–30.
 12. Langer, E. J. (1975). The illusion of control. Journal of Personality and Social Psychology, 32, 311–328.
 13. Langer, E. J., Blank, A., Chanowitz, B. (1978). The mindlessness of ostensibly thoughtful action. Journal of Personality and Social Psychology, 36, 635–642.
 14. Petty, R. E., Cacioppo, J. T. (1986). Communication and Persuasion: Central and Peripheral Routes to Attitude Change. New York, NY: Springer-Verlag.
 15. Shwarz, N., Clore, G. L. (1983). Mood, misattribution and judgments of well-being: Informative and directive functions of affective states. Journal of Personality and Social Psychology, 45, 513–523.
 16. Thayer, R. E. (1987). Energy, tiredness and tension effects of a sugar snack versus moderate excersise. Journal of Personality and Social Psychology, 52, 119–125.
 17. Thayer, R. E., Newman, J. R., McClain, T. M. (1994). Self-regulation of mood: Strategies for changing a bad mood, raising energy and reducing tension. Journal of Personality and Social Psychology, 5, 910–925.
 18. Worth, L. T., Mackie, D. M. (1987). Cognitive mediation of positive affect in persuasion. Social Cognition, 5, 76–94.