Treść głównego artykułu

Abstrakt

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Kopciewicz, L. (1). Matematyka w ideologiach, ideologie w matematyce – badanie szkolnego funkcjonowania matematyki jako pola wytwarzania kultury. Forum Oświatowe, 22(1(42), 39–51. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/329

Referencje

 1. Baudelot, C. (1991). Aimez-vous les maths ? Journal de la Société Statistique de Paris, 132(5), 5–15.
 2. Beauvoir, S. (2003). Druga płeć. Warszawa: Jacek Santorski & Co.
 3. Białecki, I., Blumsztajn, A., Cyngot, D. (2003). PISA – Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Ucznia. Warszawa.
 4. Bourdieu, P. (2006). Dystynkcja: społeczna krytyka władzy sądzenia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 5. Bourdieu, P., Passeron, J.-C. (1990). Reprodukcja: elementy teorii systemu nauczania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 6. Broeckman, H. (1995). Zmieniający się obraz matematyki dla młodzieży szkolnej w wieku 10–16 lat. Warszawa: CODN.
 7. Ernest, P. (red.). (1991). Constructing Mathematical Knowledge. London: Falmer Press.
 8. Dąbrowski, M. (2008). Pozwólmy dzieciom myśleć: o umiejętnościach matematycznych polskich trzecioklasistów. Warszawa: CKE.
 9. Ernest, P. (1991). The Philosophy of Mathematics Education. London: Falmer Press.
 10. Gruszczyk-Kolczyńska, E., Zielińska, E. (1997). Dziecięca matematyka. Warszawa: WSiP.
 11. Hammond, A. L. (1983). Matematyka – nasza niedostrzegalna kultura. W: L. A. Steen (red.), Matematyka współczesna: dwanaście esejów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowo-Techniczne.
 12. Klus-Stańska, D., Kalinowska, A. (2004). Rozwijanie myślenia matematycznego młodszych uczniów. Warszawa: Żak.
 13. Klus-Stańska, D., Nowicka, M. (2005). Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej. Warszawa: WSiP.
 14. Konarzewski, K. (2004). Egzaminy zewnętrzne – czy mają płeć? W: M. Chomczyńska-Rubacha (red.), Płeć i rodzaj w edukacji. Łódź: Wydawnictwo WSHE.
 15. Libitzke, H. (1980). Socjalizm a matematyka. Matematyka, 1, 4–10.
 16. Malenda, A. (2001). O twórcze nauczanie – uczenie się matematyki. Gdańsk: Podkowa Bis.
 17. Ernest, P. (red.). (1994). Mathematics, Education and Philosophy. London: Falmer Press.
 18. Semadeni, Z. (red.). (1995). Nauczanie początkowe matematyki (t. 3). Warszawa: WSiP.
 19. Paulos, J. A. (1999). Analfabetyzm matematyczny i jego skutki. Gdańsk: GWO.
 20. Brożek, A., Grabowska, D., Jędrasik, H., Walczak, J. (2005). Sprawdzian 2005. Warszawa: Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie.
 21. Stein, S. K. (1997). Potęga liczb: matematyka w życiu codziennym. Warszawa: Wydawnictwo Amber.
 22. Szmigiel, M. (2003). W poszukiwaniu przyczyn zróżnicowania wyników egzaminów zewnętrznych ze względu na płeć. W: B. Niemierko (red.), Trafność pomiaru jako podstawa obiektywizacji egzaminów szkolnych. Łódź: Wydawnictwo WSHE.
 23. Dowling, P. (red.). (1994). The Sociology of Mathematics Education. London: Falmer Press.
 24. Walkerdine, V. (1998). Counting Girls Out, Girls and Mathematics. London: Routledge Falmer.