Treść głównego artykułu

Abstrakt

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Michalak, J. M. (1). Budowanie partnerstwa pomiędzy uczelnią wyższą a szkołą: w poszukiwaniu perspektywy łączącej naukowców i praktyków. Forum Oświatowe, 22(1(42), 27–38. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/328

Referencje

  1. Anderson, G., Herr, K. (1999). The New Paradigm Wars: Is There Room for Rigorous Practitioner Knowledge in Schools and Universities. Educational Researcher, 28(5), 12–21.
  2. Brezinka, W. (2005). Wychowanie i pedagogika w dobie przemian kulturowych: podręcznik akademicki. Kraków: Wydawnictwo WAM.
  3. Palka, S. (2006). Metodologia – badania – praktyka pedagogiczna. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
  4. Piekarski, J. (2007). U podstaw pedagogiki społecznej: zagadnienia teoretyczno-metodologiczne. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
  5. Pilch, T. (2004). Bezradność czy zaniechanie – usprawiedliwieni czy winni? Pedagogowie w czasach potrzeby. W: T. Lewowicki, M. J. Szymański, R. Kwiecińska, S. Kowal (red.), Nauki pedagogiczne w Polsce: dokonania, problemy, współczesne zadania, perspektywy. Kraków: Wydawnictwo Akademii Pedagogicznej w Krakowie.
  6. Michalak, J. M. (red.). (2009). Przywództwo w kształtowaniu warunków edukacji: materiały szkoleniowe. Łódź: Wyd. UŁ.
  7. Rutkowiak, J. (1992). Związek teorii z praktyką pedagogiczną a praca i kształcenie nauczycieli. W: J. Rutkowiak (red.), Pytanie, dialog, wychowanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  8. Rutkowiak, J. (2004). Z problematyki społecznego zaangażowania pedagogiki: „upolitycznienie” i „polityczność” jako pulsujące kategorie pedagogiczne. W: T. Lewowicki, M. J. Szymański, R. Kwiecińska, S. Kowal (red.), Nauki pedagogiczne w Polsce: dokonania, problemy, współczesne zadania, perspektywy. Kraków: Wydawnictwo Akademii Pedagogicznej.
  9. Somekh, B. (1994). Inhabiting Each Other’s Castles: towards knowledge and mutual growth through collaboration. Educational Action Research , 2, 357–381.
  10. Van de Ven, A. H. (2007). Engaged scholarship. A Guide for Organizational and Social Research. Oxford: Oxford University Press