Treść głównego artykułu

Abstrakt

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Kwiatkowska, H. (1). Pojęcia systemu teoretycznego pedagogiki profesora Wincentego Okonia – czy wytrzymują próbę czasu?. Forum Oświatowe, 22(1(42), 5–25. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/327

Referencje

 1. Bauman, Z. (1996). Ponowoczesna szkoła życia. Studia Edukacyjne, 2.
 2. Bauman, Z. (1997). O turystach i włóczęgach, czyli o bohaterach i ofiarach ponowoczesności. W: P. Hudzik, J. Mizińska (red.), Pamięć miejsce, obecność. Lublin: Wyd. UMCS.
 3. Czerepaniak-Walczak, M. (2006). Pedagogika emancypacyjna: rozwój świadomości krytycznej człowieka. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 4. Hessen, S. (1997). Podstawy pedagogiki. Warszawa: Żak.
 5. Horner, W. (1992). Od autonomii pedagogiki do autonomii systemu szkolnego. Kwartalnik Pedagogiczny, 1.
 6. Janion, M. (1996). Czy będziesz wiedział, co przeżyłeś. Warszawa: Wydawnictwo „SIC!”
 7. Julia, D. (1992). Słownik filozoficzny. Warszawa: Książnica.
 8. Kołakowski, L. (2008). O co nas pytają wielcy filozofowie? (seria 3). Kraków: Znak.
 9. Kroker, A., Kroker, M. (2009). Digital Delirium [Cyfrowe delirium]. Forum, 28.
 10. Kwiatkowska, H. (1997). Autonomiczność działań nauczyciela. W: Konteksty, kategorie, praktyki. Warszawa: IBE.
 11. Kwieciński, Z. (1999). Edukacja wobec nadziei i zagrożeń współczesności. Referat na III Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny 21–23 września, Poznań1999, Wyd. Instytut Technologii i Eksploatacji.
 12. Naish, J. (2009, 13 lipca). Pod lawiną. Forum.
 13. Obuchowski, K. (1997). Cywilizacja, osobowość, kultura. Forum Oświatowe, 1–2.
 14. Okoń, W. (1981). Jedność osobowości a wielostronność wychowania. Kwartalnik Pedagogiczny, 3.
 15. Okoń, W. (1999). Wszystko o wychowaniu. Warszawa: Żak.
 16. Okoń, W. (1974). Podstawy wykształcenia ogólnego. Warszawa: WSiP.
 17. Piaget, J. (1969). Psychologie et Pedagogie. Paris.
 18. Postman, N. (1995). Technopol: Triumf techniki nad kulturą. Warszawa: PIW.
 19. Rosnay, J. de (1982). Makroskop: próba wizji globalnej. Warszawa: PIW.
 20. Skarga, B. (b.d.). O uzurpacjach rozumu. Referat wygłoszony na konferencji w Warszawie.
 21. Small, G. (2009). iBrain: Surviving the Technological Alternation of the Modern Mind. Forum, 28.
 22. Stone, L. (2009). The Limes. Forum, 28.
 23. Szkudlarek, T. (1997). Kultura mowy, kultura pisma i edukacja krytyczna. Forum Oświatowe, 1–2.
 24. Welsch, W. (1998). Nasza postmodernistyczna moderna. Warszawa: Oficyna Naukowa „Terminus”.
 25. Witkowski, L. (1997). Edukacja wobec sporów o (po)nowoczesność. Warszawa: IBE.
 26. Witkowski, L. (1997). Liberalizm, lewica i mądrość powieści: rozmowa z Richardem Rortym. W: L. Witkowski, Edukacja wobec sporów o (po)nowoczesność. Warszawa: IBE.