Treść głównego artykułu

Szczegóły artykułu

Biogram autora

Aneta Rogalska-Marasińska - Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu

Adiunkt na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego. Pracownik Zakładu Dydaktyki i Kształcenia Nauczycieli. Posiada podwójne wykształcenie wyższe – jest magistrem sztuki w zakresie muzyki i doktorem nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Krąg zainteresowań i aktywności naukowej dr A. Rogalskiej-Marasińskiej dotyczy interdyscyplinarnej problematyki dialogu kultur, edukacji międzykulturowej, wychowania humanistycznego, w tym estetycznego oraz szeroko rozumianej dydaktyki kształcenia ogólnego z uwzględnieniem wielokulturowych wyzwań stojących przed dzisiejszą szkołą. Wyzwania te należy uwzględniać w kształceniu przyszłych i doskonaleniu obecnych nauczycieli, po to, by nie tylko skutecznie realizowali praktykę edukacyjną, ale i umieli dobrze/rzetelnie/efektywnie i interesująco o niej pisać.

Jak cytować
Rogalska-Marasińska, A. (2015). Arkana pisarskie przyszłego naukowca. Recenzja książki Krystyny Duraj-Nowakowej: Pisarstwo naukowe: między rzemiosłem a sztuką (Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza „Humanitas”, 2015), ss. 356. Forum Oświatowe, 27(1(53), 183–188. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/300

Referencje

  1. Duraj-Nowakowa, K. (2015). Pisarstwo naukowe: między rzemiosłem a sztuką. Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza „Humanitas”.