Treść głównego artykułu

Szczegóły artykułu

Biogram autora

Karolina Karpińska - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Doktorantka w Zakładzie Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski UAM. Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego. Studentka muzykologii na wydziale historycznym UAM (studia magisterskie).
Jak cytować
Karpińska, K. (2015). Recenzja książki pod red. Katarzyny Gawlicz, Pawła Rudnickiego, Marcina Starnawskiego, Tomasza Tokarza: Demokracja i edukacja. Dylematy, diagnozy, doświadczenia (Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, 2014), ss. 329. Forum Oświatowe, 27(1(53), 169–176. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/295

Referencje

 1. Bloom, A. (2014). Rywalizacja czy współpraca? W: K. Gawlicz, P. Rudnicki, M. Starnawski, T. Tokarz (red.), Demokracja i edukacja: dylematy, diagnozy, doświadczenia (s. 199–202). Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 2. Cagliari, P., Barozzi, A., Giudi, C. (2014). Ku edukacyjnemu przedsięwzięciu opartemu na partycypacji – przemyślenia, teorie i doświadczenia. W: K. Gawlicz, P. Rudnicki, M. Starnawski, T. Tokarz (red.), Demokracja i edukacja: dylematy, diagnozy, doświadczenia (s. 220–224). Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 3. Falkiewicz-Szult, M. (2014). Demokratyzacja relacji pedagogicznych w opinii nauczycielek przedszkola. W: K. Gawlicz, P. Rudnicki, M. Starnawski, T. Tokarz (red.), Demokracja i edukacja: dylematy, diagnozy, doświadczenia (s. 111–128). Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 4. Fielding, M. (2014). Alex Bloom – pionier radykalnej edukacji państwowej. W: K. Gawlicz, P. Rudnicki, M. Starnawski, T. Tokarz (red.), Demokracja i edukacja: dylematy, diagnozy, doświadczenia (s. 203–219). Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 5. Gawlicz, K. (2014). Dziecko jako obywatel? Analiza podstawy programowej i wybranych programów wychowania przedszkolnego. W: K. Gawlicz, P. Rudnicki, M. Starnawski, T. Tokarz (red.), Demokracja i edukacja: dylematy, diagnozy, doświadczenia (s. 129–153). Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 6. Gawlicz, K., Rudnicki, P., Starnawski, M., Tokarz, T. (red.). (2014). Demokracja i edukacja: dylematy, diagnozy, doświadczenia. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 7. Kamińska, M. (2014). O zaufaniu i wiarygodności – z badań nad potencjałem społecznym nauczycieli. W: K. Gawlicz, P. Rudnicki, M. Starnawski, T. Tokarz (red.), Demokracja i edukacja: dylematy, diagnozy, doświadczenia (s. 182–196). Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 8. Kotarba-Kańczugowska, M. (2014). Inne formy wychowania przedszkolnego – między modelem rynkowym a demokratycznym eksperymentowaniem. W: K. Gawlicz, P. Rudnicki, M. Starnawski, T. Tokarz (red.), Demokracja i edukacja: dylematy, diagnozy, doświadczenia (s. 154–169). Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 9. Koterwas, A. (2014). Niezatarty ślad alternatywnej edukacji – Autorska Szkoła Podstawowa „Żak” w pamięci absolwentów. W: K. Gawlicz, P. Rudnicki, M. Starnawski, T. Tokarz (red.), Demokracja i edukacja: dylematy, diagnozy, doświadczenia (s. 279–293). Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 10. Maj, A. (2014). Metoda projektów we wczesnej edukacji szansą demokratyzacji przestrzeni edukacyjnej dziecka. W: K. Gawlicz, P. Rudnicki, M. Starnawski, T. Tokarz (red.), Demokracja i edukacja: dylematy, diagnozy, doświadczenia (s. 225–243). Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 11. Męczkowska-Christiansen, A. (2014). Edukacja dla demokracji jako demokracja w edukacji: wokół podstawowych pojęć. W: K. Gawlicz, P. Rudnicki, M. Starnawski, T. Tokarz (red.), Demokracja i edukacja: dylematy, diagnozy, doświadczenia (s. 13–25). Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 12. Moss, P. (2014). Docenić demokrację w przedszkolu. W: K. Gawlicz, P. Rudnicki, M. Starnawski, T. Tokarz (red.), Demokracja i edukacja: dylematy, diagnozy, doświadczenia (s. 26–33). Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 13. Olczak, A. (2014). Edukacja w demokracji i ku demokracji przez aktywne uczestnictwo dziecka. W: K. Gawlicz, P. Rudnicki, M. Starnawski, T. Tokarz (red.), Demokracja i edukacja: dylematy, diagnozy, doświadczenia (s. 34–48). Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 14. Sajdera, J. (2014). Konstruowanie znaczenia instytucji przedszkola niepublicznego. W: K. Gawlicz, P. Rudnicki, M. Starnawski, T. Tokarz (red.), Demokracja i edukacja: dylematy, diagnozy, doświadczenia (s. 170–181). Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 15. Starego, K. (2014). Od politycznych żądań do politycznych rozwiązań – podstawy edukacji demokratycznej. W: K. Gawlicz, P. Rudnicki, M. Starnawski, T. Tokarz (red.), Demokracja i edukacja: dylematy, diagnozy, doświadczenia (s. 49–70). Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 16. Szwabowski, O. (2014). Demokracja, edukacja i czas (bez)rewolucji. W: K. Gawlicz, P. Rudnicki, M. Starnawski, T. Tokarz (red.), Demokracja i edukacja: dylematy, diagnozy, doświadczenia (s. 71–84). Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 17. Tokarz, T. (2014). Konserwatyzm a edukacja demokratyczna. W: K. Gawlicz, P. Rudnicki, M. Starnawski, T. Tokarz (red.), Demokracja i edukacja: dylematy, diagnozy, doświadczenia (s. 85–107). Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.