Treść głównego artykułu

Szczegóły artykułu

Biogram autora

Hanna Kędzierska - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Społecznych, Katedra Pedagogiki Ogólnej

Doktor habilitowany w zakresie nauk humanistycznych, pracownik Katedry Pedagogiki Ogólnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Prowadzone przez nią badania koncentrują się wokół problematyki pracy i socjalizacji zawodowej nauczycieli oraz jakościowych metodologii w badaniach  pedeutologicznych.

Jak cytować
Kędzierska, H. (2015). Sprawozdanie z Konferencji Naukowej „Pogranicza Pedeutologicznych Dyskursów”. Forum Oświatowe, 27(1(53), 157–160. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/282

Referencje

  1. Gołębniak, B. D., Zamorska, B. (2014). Nowy profesjonalizm nauczycieli: podejścia, praktyka, przestrzeń rozwoju. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe DSW.
  2. Kędzierska, H. (2012). Kariery zawodowe nauczycieli: konteksty, wzory, pola dyskursu. Toruń: Adam Marszałek.