Treść głównego artykułu

Słowa kluczowe

badanie w działaniu

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Czerepaniak-Walczak, M. (2014). Recenzja książki pod red. Thomasa Sterna, Andrew Townsenda, Franza Raucha i Angeli Schuster: Action Research, Innovation and Change: International perspectives across disciplines (London: Routledge, 2014), ss. 230. Forum Oświatowe, 26(2(52), 179-183. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/278

Referencje

  1. Stern, T., Townsend, A., Rauch, F., Schuster, A. (red.). (2014). Action Research, Innovation and Change: International perspectives across disciplines. London: Routledge.