Treść głównego artykułu

Abstrakt

W artykule autorka przedstawia praktyczny ogląd ugruntowanych teoretycznie badań nad działaniem edukacyjnym. Odwołuje się do projektów rozwojowych prowadzonych w Center for Research on Activity, Development and Learning (CRADLE) [Centrum Badań nad Działalnością, Rozwojem i Uczeniem się] na Uniwersytecie Helsińskim w Finlandii. Prace afiliowane przy Centrum, czerpiące z kulturowo-historycznej teorii działalności (CHAT), znane są z teorii ekspansywnego uczenia się, a także z jej bardziej praktycznej aplikacji zwanej rozwojowymi badaniami w miejscu pracy (DWR). Z podejść tych korzysta się szeroko w analizach profesjonalnego uczenia się, traktując je jako teoretyczno-metodologiczną podstawę studiów zmiany i rozwoju profesjonalnego w różnych rodzajach ludzkiej działalności.

Słowa kluczowe

kulturowo-historyczna teoria działalności CHAT ekspansywne uczenie się rozwojowe badania w miejscu pracy DWR badania w działaniu

Szczegóły artykułu

Biogram autora

Ritva Engeström, University of Helsinki

Behavioural Sciences

Academic Research Fellow

 

 

 

Jak cytować
Engeström, R. (2014). Uczenie się w ujęciu teorii działalności. Forum Oświatowe, 26(2(52), 137-146. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/276

Referencje

 1. Cole, M. (1996). Cultural Psychology: A Once and Future Discipline. Cambridge, MA: The Belknap Press of Harvard University Press.
 2. Daniels, H., Cole, M., & Wertsch, J. V. (Eds.). (2007). The Cambridge Companion to Vygotsky. New York, NY: Cambridge University Press.
 3. Davydov, V. V. (1990). Types of Generalization in Instruction: Logical and Psychological Problems in the Structuring of School Curricula. Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics.
 4. Engeström, R. (2014). The Interplay of Developmental and Dialogical Epistemologies. Outlines: Critical Practice Studies, 15(2), 119–138. Retrieved from http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/outlines/article/download/16834/14611
 5. Engeström, R., Batane, T., Hakkarainen, K., Newnham, D. S., Nleya, P., Senteni, A. & Sinko, M. (2014). Reflections on the Use of DWR in Intercultural Collaboration. Mind, Culture, and Activity, 21(2), 129–147. doi: 10.1080/10749039.2013.879185
 6. Engeström, Y. (1987). Learning by Expanding (2nd ed.). Helsinki: Orienta-Konsultit Oy.
 7. Engeström, Y. (2007). Putting Vygotsky to Work: The Change Laboratory as an application of double stimulation. In H. Daniels, M. Cole, & J. V. Wertsch (Eds.), The Cambridge companion to Vygotsky (pp. 363–382). Cambridge, MA: Cambridge University Press.
 8. Engeström, Y., & Engeström, R. (1986). Developmental Work Research: The approach and an application in cleaning work. Nordisk Pedagogik 6(1), 2–15.
 9. Engeström, Y., Lompscher, J., & Rückriem, G. (Eds.). (2005). Putting Activity Theory to Work: Contributions from Developmental Work Research. Berlin: Lehmanns Media.
 10. Engeström, Y., Rantavuori, J. & Kerosuo, H. (2013). Expansive Learning in a Library: Actions, Cycles and Deviations from Instructional Intentions. Vocations and Learning, 6(1), 81–106. doi: 10.1007/s12186-012-9089-6
 11. Gutiérrez, K., & Vossoughi, S. (2010). Lifting Off the Ground to Return Anew: Mediated Praxis, Transformative Learning, and Social Design Experiments.
 12. Journal of Teacher Education, 61(1–2), 100–117. doi: 10.1177/0022487109347877
 13. Leontiev, A. N. (1978). Activity, Consciousness, and Personality. Hillsdale, MI: Prentice Hall.
 14. Lorino, P., Tricard, B., & Clot, Y. (2011). Research Methods for Non-Representational Approaches to Organizational Complexity: The Dialogical Mediated Inquiry. Organization Studies, 32(6), 769–801. doi: 10.1177/0170840611410807
 15. Luria, A. R. (1979). The Making of Mind: A Personal Account of Soviet Psychology. Cambridge, MA: Harvard University Press.
 16. Nleya, P. & Batane, T. (2014). Botswana Expansive School Transformation Project (BeST): A Response to Serpell’s Commentary. Mind, Culture, and Activity, 21(3), 268–272. doi: 10.1080/10749039.2014.922991
 17. Pihlaja, J. (2005). Learning In and For Production: An Activity-Theoretical Study of the Historical Development of Distributed Systems of Generalizing. Helsinki: Helsinki University Press.
 18. Roth, W.-M. (2006). Learning Science: A Singular Plural Perspective. Rotterdam: Sense Publishers.
 19. Vygotsky, L. S. (1978). Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. Cambridge, MA: Harvard University Press.