Treść głównego artykułu

Szczegóły artykułu

Biogram autora

Krzysztof Robert Lindstedt, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wydział Nauk Pedagogicznych

Doktorant w Dolnośląskiej Szkole Wyższej.

Jak cytować
Lindstedt, K. R. (2014). Ćwiczenie czyni różnicę. Recenzja książki Petera Sloterdijka: Musisz życie swe odmienić: o antropotechnice (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014), ss. 640. Forum Oświatowe, 26(2(52), 185-191. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/271

Referencje

  1. Sloterdijk, P. (2012). Pogarda mas: szkic o walkach kulturowych we współczesnym społeczeństwie (B. Baran, tłum.). Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.
  2. Sloterdijk, P. (2014). Musisz życie swe odmienić: o antropotechnice (J. Janiszewski, tłum.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.