Treść głównego artykułu

Szczegóły artykułu

Biogram autora

Katarzyna Czaja, Uniwersytet Warszawski, Wydział Pedagogiczny

Doktorantka na Wydziale Pedagogigcznym Uniwersytetu Warszawskiego. Członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Pedagogigznego. Nauczyciel kontraktowy Podstaw przedsiębiorczości i przedmiotów zawodowych ekonomicznych. Współpracuje z Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej jako trener w projekcie „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach”. Zainteresowania badawcze: rekrutacja nauczycieli, modele kompetencyjne, edukacja ekonomiczna dzieci i młodzieży.

Referencje

  1. Goleman, D. (2013). Inteligencja emocjonalna (A. Jankowski, tłum.). Poznań: Media Rodzina.
  2. Szorc, K. (2013). Inteligencja emocjonalna nauczycieli gimnazjów. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.