Treść głównego artykułu

Abstrakt

Artykuł ten analizuje kwestie metodologiczne kluczowe dla prowadzenie badań jakościowych, opierając się na osobistych doświadczeniach mieszkającej i pracującej w Polsce badaczki z niepełnosprawnością. Wykazuje on również, że autoetnografia jest właściwą metodą badań dla badaczy, którzy muszą obejść fizyczne i/lub kulturowe przeciwności, związane z niepełnosprawnością, aby przeprowadzić badania. Ponadto, artykuł ten udowadnia, że autoetnografia jest naturalnie osadzona w warunkach socjokulturowych praktyki badawczej i wskazuje na potrzebę dalszych badań, które pozwolą osobom niepełnosprawnym zabrać głos i opisać swoje doświadczenia.

Słowa kluczowe

autoetnografia metody badawcze niepełnosprawność Polska

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Polczyk, P. (2012). Autoetnografia jako możliwa metoda badawcza. Forum Oświatowe, 24(2(47), 175-182. Pobrano z https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/20

Referencje

 1. Barnes, C. & Mercer, G. (2008). Niepełnosprawność (P. Morawski, Trans.). Warszawa: Wydawnictwo Sic!
 2. Chang, H. (2007). Autoethnography: Raising Cultural Consciousness of Self and Others. Studies in Educational Ethnography, 12, 207-221. doi: 10.1016/S1529-210X(06)12012-4
 3. Couser, G. T. (2005).1 Disability and autoethnography: Riding [and writing] the bus with my sister. Journal of Contemporary Ethnography, 34(2), 121-142.
 4. Ellis, C. (1999) Heartful autoethnography. Qualitative Health Research, 9(5), 669-683., http://qhr.sagepub.com/content/9/5/669.abstract#cited-by.
 5. Ellis, C., Adams, T. E. & Bochner, A. P. (2010). Autoethnography: An overview. Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research, 12(1), Art. 10. Retrieved from: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0114-fqs1101108
 6. Holt, N. L. (2003). Representation, legitimation, and autoethnography: An autoethnographic writing story. International Journal of Qualitative Methods, 2(1) Art. 2. Retrieved from: http://www.ualberta.ca/~iiqm/backissues/2_1/pdf/holt.pdf
 7. Murphy, R. F. (1990). The Body Silent: An anthropologist embarks into the world of the disabled. New York: W.W. Norton.
 8. Polczyk, P. (2008). Nie ma barier, są tylko opory. Wrocław: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.
 9. Polczyk, P. (2009). Aspekty niepełnosprawności. Zeszyty Etnologii Wrocławskiej, 1(11), 91-97.
 10. Reed-Danahay, D. E. (1997). Auto/ethnography: Rewriting the self and the social. New York: Oxford.
 11. Sokołowska M. (1986). Dewiacja, Etykieta, Piętno. In M. Sokołowska, Socjologia medycyny (pp. 210-218). Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich.